30-дневен план за превръщане на България в свободна и просперираща нация

Велико ТърновоВ своята първа предизборна кампания Симеон Втори – или, както хората с комплекси предпочитат да го наричат, Симеон Сакскобурготски – поиска от народа на България 800 дни, за да оправи България.

Хората, които имат здрав разум и разбират обществените и икономически закономерности и осъзнават истинската причина за бедственото положение на България, не могат да се начудят защо са му цели 800 дни, след като всичко е ясно и цялата тази работа може да се свърши за няколко дни. Затова ми се струва, че е добре да препоръчам на следващия премиер – след като Симеон Втори се провали в обещанията си, както е започнал да се проваля – един 30-дневен план за превръщане на България в свободна и просперираща нация. Този план не е произволен, нито е пък е хумористичен. Той е основан върху твърдото ми убеждение, че има само една истинска причина за икономическата и обществена криза в България – намесата на държавата в живота на хората и в икономиката; от което следва и решението на проблемите в България – връщане на икономическата свобода на обикновените хора и премахване на държавата като върховна божествена институция в българското общество.

ДЕН ПЪРВИ

Премахва се Данък общ доход и 15 април се обявява за Ден на свободата и независимостта. Масови клади на данъчни декларации. Приходите в държавния бюджет намаляват с около 10%, което се компенсира с 10%-но намаление на държавните разходи.

ДЕН ВТОРИ

Премахват се всички останали данъци, включително Данък печалба, Данък добавена стойност, Данък сгради, акцизи и т.н. Частният бизнес просперира. Малкото законни държавни функции -полиция, армия, съд и прокуратура – се издържат от минимален данък върху личните доходи. Гласуването се обвързва с плащането на данъци – който не иска да гласува, не е длъжен да плаща данъци.

ДЕН ТРЕТИ

Държавата продава всичките си имоти чрез открити търгове за един ден, освобождавайки милиони декари за обработване, минно дело, горска промишленост, частни паркове и т.н. Парите от продажбите се използват за изплащане на държавните дългове.

ДЕН ЧЕТВЪРТИ

Минималната заплата се намалява до 0 (нула), като по този начин се създават работни места за бившите бюрократи на тяхната истинска пазарна стойност. Премахват се всички закони, облагодетелствуващи профсъюзите. Безработицата спада рязко до части от процента.

ДЕН ПЕТИ

Министерството на труда и социалните грижи се премахва и чиновниците са изпратени на трудовата борса. Държавата вече не се намесва между работника и работодателя, освен когато един от двамата не е изпълнил задълженията си по договора. Работникът получава цялата договорена сума без да плаща заплатите на чиновниците.

ДЕН ШЕСТИ

Премахва се Министерството на търговията. Всеки търгува според желанията си и възможностите си. Големите компании сами си пробиват път в света, без да използват държавата за да мачкат конкурентите си и без привилегии за сметка на потребителите си.

ДЕН СЕДМИ

Премахва се Комитетът по енергетика. Електроцентралите се разпродават на открити търгове, както и електропреносната мрежа. Освобождава се напълно вносът на горива, без акцизи и регулиране. Цените на електричеството и горивата спадат около два и половина пъти.

ДЕН ОСМИ

Всички регулиращи агенции, комитети и комисии биват погребани. Броят на разрешителните режими се намалява до нула. Легализира се неограничената конкуренция във всички области на икономическия живот.

ДЕН ДЕВЕТИ

Държавният строителен надзор и всички останали строителни агенции и ведомства се смачкват като гниди. Цените на жилищата спадат рязко и жилищният проблем е решен.

ДЕН ДЕСЕТИ

Магистралите и важните първокласни пътища в страната се приватизират. Собствениците на пътища поставят цени според търсенето и предлагането. Интересът на собственика е да поддържа своя път в добро състояние – същият интерес липсва при чиновника. Пияните и рискови водачи не се допускат на частните пътища.

ДЕН ЕДИНАДЕСЕТИ

Премахват се държавните социални грижи. Ломските цигани или работят, или умират от глад. Трудолюбивите бедни откриват изобилие от възможности за работа, които им дават възможност да станат самостоятелни. Частната благотворителност нараства силно, тъй като българинът е с меко сърце и с готовност се грижи за близките си, още повече, че след премахването на данъците реалните му доходи са се покачили около три пъти.

ДЕН ДВАНАДЕСЕТИ

Централната Банка прекратява дейността си по защита на съществуващите банки от конкуренция. На банките се позволява да извършват всякакви не банкови дейности, които досега са им били забранявани. Инфлацията и стагнацията, причинени от изкуственото увеличаване на паричното предлагане, изчезват.

ДЕН ТРИНАДЕСЕТИ

Премахва се всякакво държавно финансиране на банковата система. Никакво спасяване на пропаднали банки. Заплахата от провал принуждава банките да държат 100% резерв от безсрочните си влогове и разумен резерв за срочните си влогове. Пропастта между краткосрочни влогове и дългосрочни заеми, създаваща скрита инфлация, се затваря.

ДЕН ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ

Както в добрите стари времена в началото на 20-ти век, левът се дефинира в златно изражение като се разделят наличните златни ресурси на левовете в обръщение. Държавата вече не е в състояние да манипулира паричното предлагане.

ДЕН ПЕТНАДЕСЕТИ

Правителството продава на търг всички летища и пристанища в страната. Прекратява се порочната практика тези съоръжения да се използват за извънбюджетни сметки за облагодетелствуване на администрацията.

ДЕН ШЕСТНАДЕСЕТИ

Премахват се всички закони и разпоредби, които създават и поддържат монополи, включително тези за телефони, мобилни телефони, пощи, железници, телевизия, радио, електроснабдяване, водоснабдяване и т.н. Цените на тези услуги спадат рязко, а предприемачите намират начин дори при новите ниски цени да предложат услуги, за които дори не сме и мечтали при старата социалистическа система.

ДЕН СЕДЕМНАДЕСЕТИ

Премахват се всякакви регулации и ограничения върху недвижимите имоти и особено върху селскостопанските земи. Земята се връща на първоначалните собственици без никакви коефициенти. Там, където върху земята са построени сгради, железопътни линии, заводи, летища, пристанища и други, те се оставят в собственост на първоначалните собственици като възмездяване за конфискацията. Разрешава се неограничен пазар на земята, включително за чужденците.

ДЕН ОСЕМНАДЕСЕТИ

Премахва се Комисията за защита на конкуренцията. Фирмите имат право да се обединяват, тоест да влизат в договорни отношения, без ограничения. Всеки може да печели пари и да завзема пазар според способностите и трудолюбието си. Неефективните производители вече не могат да използват полицейската сила на държавата срещу своите ефективни конкуренти.

ДЕН ДЕВЕТНАДЕСЕТИ

Премахва се Министерството на образованието, което не е нищо друго освен Полиция на мисълта за подрастващите. Общините поемат грижата за своите си училища и скоро се предават пред финансовата ефективност и високото качество на новосъздадените частни училища. Поради премахването на данъците родителите имат достатъчно пари да плащат сами за образованието на децата си без да плащат за чиновници, както и да имат контрол върху учителите. Благотворителни агенции започват курсове за обучение и превъзпитание на бившите чиновници и „експерти“ от образователната система.

ДЕН ДВАДЕСЕТИ

Премахва се Министерството на финансите и събирането на малкия данък върху личните доходи се децентрализира и оставя в ръцете на общините. Всяка община сама определя размера на данъците си и е задължена да предава определен процент от своите приходи на централната власт. Всяка община се съревновава срещу другите общини за привличане на данъкоплатци, поради което намалява данъците – т.е. цената за живот и работа в съответната община – и максимално оптимизира начина си на работа.

ДЕН ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ

Изтриват се всички полицейски и данъчни файлове и досиета за гражданите, които не са извършили криминални деяния. Всеки данъкоплатец получава правото да влиза в кабинета на всеки държавен служител и да разглежда и чете документацията му по всяко време. Възпрепятствуването на това право от страна на държавните служители се наказва сурово с парично обезщетение, но не към държавата, а към ощетения данъкоплатец.

ДЕН ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ

Дават се равни права на всички групи в обществото, дори на етническото българско мнозинство. Всички етнически групи се издигат политически и правно до нивото, на което сега се радва циганското малцинство. Възстановяват се напълно свещеното право на частна собственост и правото на гражданите да влизат в договорни отношения без ограничения.

ДЕН ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ

Премахват се държавните екологични агенции и всички държавни закони за екологичен контрол. Въвежда се частна собственост върху въздуха и водата. Жителите на Девня и Повеляново имат избора да съдят Девненските химически заводи за замърсяване или да приемат работните места в тях. Ръководствата на заводите от своя страна имат избор да платят определените от съда обезщетения, да инсталират пречиствателни устройства, или да повишат заплатите на работниците си за да ги убедят да оттеглят съдебните си искове.

ДЕН ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ

За първи път в българската история на българите се дава пълното право да влизат свободно във всякакви договорни отношения, като държавата се намесва само когато са нарушени условия по договора и личният или частният арбитраж се е оказал недостатъчен.

ДЕН ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ

Държавата продава и последните си активи – сгради на министерства, учреждения, митници, данъчни управления и социални грижи. Сградите на парламента, министерския съвет и президенството се приватизират за нуждите на фирми или частни музеи. Свободната нация, в която държавата не управлява почти нищо, няма нужда от постоянно заседаващ парламент, а президентът на България няма нужда от сграда, която е два пъти по-голяма и по-скъпа от тази на президента на САЩ.

ДЕН ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ

Артисти, художници, скулптори, и други хетеро- и хомосексуалисти излизат на пазара сами да изкарват прехраната си, без държавни субсидии и помощи. Министерството на културата се премахва и всеки българин сам решава дали да дава пари за порнографската „култура“ в българските театри.

ДЕН ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ

България заявява абсолютен неутралитет и по примера на Швейцария оттегля своето членство и участие във всякакви международни организации, включително ООН, ЕС и НАТО. Поради ниските данъци и липсата на бюрократични ограничения и регулации световният бизнес се стреми да инвестира в страната, което я прави неуязвима срещу политическите машинации и домогвания на световните политици. Спомнете си колко кувейтски войници извоюваха освобождението на Кувейт от Саддам Хюсеин.

ДЕН ДВАДЕСЕТ И ОСМИ

На българите се дава неограниченото право да носят огнестрелно оръжие. Престъпниците – държавни или частни – вече нямат монопол върху насилието. Всеки крадец или грабител -държавен или частен – може да бъде посрещнат с куршуми от почтените граждани. Престъпността рязко спада. Сбъдват се думите на Томас Джеферсън – „Въоръжената нация е свободна нация.“

ДЕН ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТИ

Армията се организира на доброволен, частен принцип, по примера на швейцарската армия. България запазва оръжейните си заводи и произвежда евтино качествено лично оръжие за своите си граждани. Никой не иска да напада нация, в която по време на война от всяка къща тракат по няколко „Калашника“.

ДЕН ТРИДЕСЕТИ

Всички мита, квоти и търговски споразумения се пускат в кошчето за боклук. Проблемът за корупцията по митниците изчезва сам по себе си – няма митници. Българите могат да търгуват и да се договарят свободно с всички хора по света, без препятствия или държавни субсидии за приятелски фирми. Цените на автомобилите и бензина веднага спадат наполовина.

МЕСЕЦ ВТОРИ

Тълпи западноевропейци и американци, на които им е писнало от социализма в техните страни, образуват опашки пред българските посолства за да имигрират в България . . .

Вижте също

Монопол

Данъчните отличници: Монополите

Българската телекомуникационна компания била данъчният отличник на България, стана ясно от вестниците тази седмица. Най-големи печалби и най-точно покрити "задължения" към бюджета.

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Още информация

Използването на бисквитки (HTTP cookies) в този сайт е разрешено чрез настройките на браузъра Ви. Ако продължите да използвате този сайт без да промените настройките на браузъра си или натиснете бутона "Приемам", това ще е съгласие за използването на бисквитки.

Бисквитките са малки записи информация, които се правят от браузъра във Вашия компютър, за да се удостовери и поддържа сесията на посещението и необходимите за нея данни, а също и за да се настрои сайтът да работи по най-подходящият за Вас начин.

Новите закони на Европейския съюз изискват при запис на бисквитки, потребителят задължително да бъде информиран и да даде съгласието си. За да продължите да използвате сайта, трябва да се съгласите с използването на бисквитки.

Затвори