Мненията на Яков Арминий

Яков АрминийОчевидно интересът към темите свързани с предопределението и свободната воля във форумите не намалява. Съвсем естествено с тях често беше свързвано името на Яков Арминий, като при това понякога му бяха приписвани твърдения и идеи, от които той самият ясно се разграничава. За да добият читателите една по-реална представа за позицията му публикувам превод на неговото съчинение „Мненията на Яков Арминий“…

…представено пред щатите на Холандия през 1608 по причина на продължителния му спор с Гомер – привърженик на крайното предопределение. То представлява ясно (макар и съвсем не изчерпателно) обобщение на вижданията на холандския богослов.

http://bible.netbg.com/bible/library/docs/Articles/arm.htm

Пожелавам на всички читатели на churchbg приятно четене.