Познаване на Господа – проповед от пастор Бени Хин

Бени ХинНека обърнем на Изход 33:13 Сега прочее, аз съм придобил Твоето благоволение, покажи ми моля Ти се, пътя Си, за да Те позная и придобия благоволението Ти; и виж, че тоя народ са Твои люде. Това е Мойсей, който иска от Господ тези невероятни неща. Вижте, това е поради неговия глад. Той желае да познае Божия път. Един човек, който познаваше Бог по-добре от всеки жив човек на земята, и все пак извиква: Дай ми благодат! Дай ми Твоето благоволение, за да Те позная! Прочетете го отново: Сега, прочее, ако съм придобил Твоето благоволение, покажи ми моля Те пътя Си… Чуйте! Чуйте! Ако аз съм придобил Твоето благоволение (в Твоите очи), моля Те, покажи ми пътя Си. Ето го човекът, който ние всички знаем, че познаваше Божия път, но все пак беше толкова гладен, че искаше да Го познае повече: за да Те позная, да Те позная. Господи, толкова съм гладен за Теб!

Всичко, което той знаеше, беше просто началото. Колко често, например след 20-30 години все още нашето знание за Него е толкова малко, толкова дребно, и ние си мислим, че познаваме Господ, а всъщност не Го познаваме. Понякога Бог ще използва преживявания, за да ни се открие по един по-дълбок начин. Знаете ли, Бог Всемогъщи много често ще позволи някакви преживявания да дойдат на пътя ни и чрез тях ще открие Себе Си на нас. Понякога тези преживявания може да продължат цели десет години.

Помислете за Авраам например. Бог чакаше преди да се роди Исаак, за да го научи на един урок. И урокът, който Авраам трябваше да научи беше: Аз Съм Ел Шадай, а не ти. Аз Съм Този, който ще снабди твоите нужди, а не ти! Без Мен ти нищо не можеш да направиш, Аврааме. Мисля, че най-трудният урок в живота ни е да научим, че без Него ние сме нищо, че нищо не можем да сторим без Него. В Йоан 15 глава Исус казва: Без Мен вие нищо не можете да направите. Колко е трудно да научим този урок! Защото у нас, човеците има нещо, което иска да се противопоставяме на Бог. Той казва: Не! Застанете пред Мен кротко, за да видите спасението, което ще извърша за вас. Ние си мислим, че ние трябва да помагаме на Бог, а всъщност Той иска нашето покорство.

Дами и господа, вярвам, че Бог се оттегля, за да ни покаже какво означава за нас. Ще попиташ: Какво искаш да кажеш? Бог се отделя от нас. Писанието казва: Аз ще се оттегля от вас, за да видя какво е сърцето ви. Бог ще се оттегли от теб, за да види сърцето ти. Бог знае вече какво е сърцето ти, но за да се открие истинското в теб, за да може ти да осъзнаеш какъв си. Знаете ли, Йов – ето го примерът. Бог се оттегли от Йов, за да покаже на целия свят какво има в сърцето на Йов, и на самия Йов да покаже какво е в него. Когато изпитанието приключи, Бог го благослови за неговото дълготърпение, злострадание. Дори неговата съпруга му каза: Прокълни Бога и умри. Когато неговите приятели му говориха, Бог ги смъмри за нещата, които те му казаха. Бог понякога ще направи такова нещо. Вярвам, че всяка ситуация, която идва на пътя ни, идва, понеже Бог иска да ни постави на по-високо ниво, да открие Себе Си по един по-велик начин.

Внимавайте, когато се молите: Господи, искам да ми се изявиш по-дълбоко. Той ще изпрати нещо, което може вие да не харесате, за да ви се открие по по-дълбок начин. Когато Мойсей извика: Нека да Те позная по-дълбоко, знаете ли какво се случи след това? Хиляди бяха убити, след което той започна да вижда по-дълбоки неща в Бог и Неговите пътища.

Мойсей каза: Господи, изяви ми пътя Си! След това преживяване Бог осъди хиляди в лагера на Израел… Ето още една случка. Когато Давид извика: Боже, искам да Те позная, той видя Божието знамение и не го одобри, не го оцени – той се уплаши. Когато носеха ковчега, един от свещениците се докосна до него и беше убит, и Давид толкова се уплаши от това знамение, че той избяга от ковчега на Завета. Ние не трябва да забравяме, че Божията любов и Божият гняв са еднакво силни. Божият гняв е толкова реален, колкото и Неговата любов. Бог е изпепеляващ огън. Мойсей видя на Синайската планина Божието присъствие и се уплаши. Ако ние не видим това нещо, ние не бихме се уплашили от Господ. Нека да познаваме Господ!

Да видим Изход 33:14 И Господ каза: Самият Аз ще вървя с теб (присъствието Ми), и Аз ще те успокоя. Нека да го прочетем отново: И Господ каза: Присъствието Ми ще върви с теб… В момента, в който Мойсей извика: Господи, искам да Те познавам! Господи, аз съм гладен за Твоето присъствие, за истинското от Теб. Това, което знам, искам да зная повече, защото Ти си вечен. Искам да позная още неща от Теб, тогава Бог му обеща: Моето присъствие ще бъде с теб.

Дами и господа, ето го това, което искам да ви покажа: Тези, които искат да познаят Бога, ще бъдат благословени с Неговото присъствие без значение през какво преминават! Бог може да позволи ситуации да се случат в твоя живот, да преминеш през някои процеси. Неговото присъствие ще бъде с теб и като преминеш, там е наградата, която те очаква. Ситуацията е на първо място. На второ място ще дойде Неговата награда: Неговото присъствие ще бъде върху теб. Псалм 86:11 – първото нещо, което Бог ще направи за онези, които искат да Го познават, е Неговото присъствие да дойде върху тях. Второто нещо е: Той ще започне да изявява Своята истина. Чрез Словото Му те ще започнат да виждат много повече, отколкото са виждали преди.

Псалм 86:11 Научи ме, Господи, на пътя Си и ще ходя в истината Ти! Точно така. Мойсей каза: Покажи ми пътя Си, искам да Те позная, Господи! Давид казва: Господи, знам, че Твоята истина ще ме научи на пътя. Научи ме, Господи на пътя Си и ще ходя в истината Ти! В момента, в който Бог започне да изявява Себе Си на теб, без значение през какъв процес преминаваш, Бог Всемогъщият ще изпрати присъствието Си, за да те подкрепи, и истината. Святият Дух ще започне да ти открива свежи, нови откровения. Ще има баланс в твоя християнски живот…

Божието най-голямо желание е вие да Го познавате, но не с ума, който търси някакви ползи. Не искайте да Го познавате поради някакви изгоди, но само, за да Го направите Бог на живота си, да Го поставите на най-превъзходното място, където Той да стане всичко за вас, където вие ще умрете изцяло за себе си и за плътта, където Той ще стане изцяло ваш Източник, където вие ще станете изцяло зависими от Него. Докато има независимост в живота ви, вие няма да достигнете до мястото, където да бъдете благословени от Него. Исус каза: Блажени са нисшите по дух, блажени са тия, които зависят изцяло от Него – онези, които не зависят от плътта, или от себе си, но зависят изцяло от Господа. Светии, това се случва само, когато Го търсите!

Колкото повече търсите Бог, толкова по-малко от вас остава. Колкото повече Го търсите, толкова повече гладът ще започне да се изявява. Този глад е депозиран в духа ви. Вие казвате: Господи, искам да Те позная! В този момент Божият Дух ще започне да вкарва глад във вас и той ще се развива повече и повече, когато Го търсите. Нека да ви кажа нещо за молитвата, което е много важно. На първо място, когато вие се молите, чакайте Святият Дух да ви докосне сърцето, така че думите да не бъдат напразни. Усамотете се, пуснете си една касета, пуснете си музика, четете Библията. Когато Бог докосне сърцето ви, тогава вие наистина ще започнете да се молите.

В Матей 7 глава Господ казва, че ние трябва да искаме, да търсим и да хлопаме. Знаете ли, че вие може да искате от разстояние? Например, като се обадите по телефона. Вие може да търсите и все пак да не бъдете близо и да намерите. Но вие не можете да хлопате, без да сте на точното място. Когато хлопате, това е интимно с Бог. Исус казва: Аз Съм вратата. Така че, когато вие хлопате, вие ще хлопате директно на сърцето Му. Има интимност при хлопането!

Това е да преминеш от измерение в измерение. Но вие трябва да започнете от някъде и вие започвате от мястото на искането, от естественото място, където умът е включен, където ние знаем какво искаме, когато знаем, че някъде ни боли и има проблем, и ние се молим не от откровение, но просто от знание. Когато вие достигнете до молитва, това е молитва от знанието, без откровение. Второто измерение, до което достигаме, е да търсим. Търсим какво? Не да търсим какво, а да търсим кого?

Следващото измерение е да търсим Бог, защото Исус каза: Търсете! И всеки път, когато ние чуваме призива да търсим, това е да търсим Господ. Не някой отговор, но Отговора! Най-важният Отговор! Ние влизаме в измерение, където идва гладът, където има глад за Бог толкова тежък, толкова голям! Да Го познаем. Да познаем Неговата красота, Неговите пътища! Но сега влизаме в ново измерение, което е чиста, лична интимност, където думите просто не са включени, не са достатъчно силни – сърце със сърце.

В Псалм 42 се казва: Бездна призовава бездна. И когато това започне да се изявява, когато имаме такава интимност с Бог, умът просто е изцяло изключен и духът започва да извира от нас като живот. Вие сега чувате Бог в интимност, все едно че Бог говори директно на сърцето ви. Исус никога не каза какво ще се случи когато вратата се отвори. Той каза: Искайте и ще получите. Търсете и ще намерите. Хлопайте и вратата ще се отвори. Но какво става, след като се отвори вратата? Ние знаем от Писанието – в пасбище… Това е, което Исус казва. Спомняте ли си, когато Той каза за Себе Си, че е овчарят и отваря вратата и води овцете на зелени пасбища, на място на изобилие в Духа – на място на Божествено снабдяване.

Вие трябва да Го търсите, докато Го намерите. Колко време ще ви отнеме? Няма значение! Честно казано ще ви отнеме по-малко време, ако се молите всеки ден, отколкото ако се молите веднъж седмично. Ако вашият молитвен живот не е постоянен, не е редовен, ще ви бъде нужно доста време, докато влезете в Божието присъствие, но ако се молите всеки ден, ще ви отнеме много малко време, за да стигнете до Вратата. След като вие достигнете Вратата, веднъж щом стигнете до третото измерение, Бог ще започне да ви открива неща. Да познаеш Бог е там, от където вие започвате. Той иска да влезем, след като похлопаме. Бог казва, че Вратата ще се отвори, но след като веднъж се отвори, идва вечна слава. Тайни, които са непознати. Ще започнете да преживявате Божиите богатства. Изобилието на Господаря. Алелуя!

Искам да ви кажа точно сега – дяволът ще се бие с вас с всичко, което има. В минутата, в която вие вземете решението да търсите Господа, той ще се бие с вас само и само да ви спре. Знаете какво се случи с Мойсей. В момента, в който той взе това решение, сестра му се обърна срещу него, и брат му също. И сестра му, и брат му казаха: Кой си мислиш, че си ти? Бог може да използва и нас, както и теб. Обаче този човек беше взел решение да търси Господ и беше толкова трансформиран!

Библията казва, че той беше най-кроткият човек на земята. Но същият Мойсей в един момент уби човек. Той имаше толкова неконтролиран гняв, че уби един египтянин. Същият човек после стана толкова кротък, че каза на Бог да се успокои. Ние виждаме Бог да кара човека да се успокоява, но този път човекът накара Бог да се успокои. Човекът беше станал толкова кротък! Ти не можеш да бъдеш толкова смел с Бог, че да Му кажеш: Боже, не прави това, освен ако не си кротък. Но знаете ли какво стана? В Изход 34 глава Бог искаше да унищожи Израел и Мойсей Му каза: Какво ще си кажат египтяните? Ти обеща на Авраам и на Исаак това и това, и Бог се покая от злото Си намерение…

Мислите ли, че Мойсей не Го познаваше тогава, когато в предишната глава той Му каза: Господи, искам да Те познавам! Мойсей, ти не го ли познаваш вече?! Ти си толкова смел да кажеш: Боже, това не трябва да се прави! Но той тъкмо започваше…

Аз вярвам, че това познаване на Бог ще продължи и през цялата вечност. Ето защо ще бъде толкова вълнуващо на Небето! Това ще бъде най-вълнуващо на Небето.

Всичко, което е написано за дявола, вече е познато на всяко поколение. Всичко, което искате да знаете за дявола, можете да го откриете – то е написано. То може да се напише на три страници. Знаете ли, че не е кой знае колко много написано в Библията за него? Бог ни дава просто: това е, което беше той; това е, което е той сега и ето там ще отиде, на това място. Но Истината на Бог Всемогъщи е толкова безкрайна, че както се казва – много малко от нещата, които Исус направи, са написани. Много малко от нещата! Ако се напишеше всичко, което Той беше направил само за три и половина години, няма да има достатъчно място да изпишем книгите. Само помислете за знанието, което Той даде за три години и половина и да си кажем: Нямаме място. Това ни казва на какъв Мощен Бог ние служим. На какъв Могъщ, Безкраен Бог служим!

Нека някой да извика Алелуя! И ви казвам още нещо. Всичко, което искате да знаете на земята, ще бъде просто един кратък поглед за Бог, но нека все пак да получим този поглед. Дори и да Го видим чрез замъглено огледало, но, Боже, дай ни това огледало! Аз искам да видя всичко, дори и да е в образа на сянка…

Филипяни 3:8-10 Още всичко считам като загуба заради превъзходното нещо – познаването… Ето го! Много важно нещо! Преди да Го познаете, вие трябва да загубите всичко! Бог няма да ти позволи да влезеш в превъзходното знание, докато ти не си готов да изгубиш всичко. Отново го прочети, Фред: И всичко считам като загуба… Всичко – загуба! Всичко за мен. Всичко, което съм направил. Всичко, което зная. Всичко, което съм научил. Всичко трябва да бъде загуба за мен, преди Бог да ми се открие. Бог ще преобърне всичко с главата надолу, ще го разтърси.

О, как бих искал всеки един човек да се помоли с тази молитва: Господи, преобърни ме, разтърси ме и ме постави на правилното място, за да ме изпълниш наново! Всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Исус Христос, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия… Точно това! Точно това! Когато всичко за живота – всичко, което си мислил, че е било важно – когато вече нищо не означава за теб, тогава придобиваш превъзходното познаване на Господа. Не просто знанието, но познаването на Него Самия, защото чистото знание възгордява, но познаването на Бог назидава, изгражда човека.

Вие трябва да търсите Господа. Не се обезсърчавайте, когато Той понякога се крие от вас. Той се крие, за да Го търсите! Колкото повече Го търсите, толкова повече Той ще се крие и по-малко ще остава от вас, защото това е след като вие преминете границата. В Исая 45:15 се казва: Наистина Ти си Бог, който се криеш, Боже Израилев, Спасителю! Бог се крие целенасочено. В Исая 45:15 е написано: Бог се крие. Но защо се крие? За да Го търсим. Чакай! Защо да Го търсим и защо Бог се крие? Не е само тук играта на криеница. Истинската причина за това е, защото колкото повече Го търсим, толкова по-малко от нас ще остане. Търсенето на Бог разпъва плътта! Когато има много плът, ще има много търсене. Поради глада, който е в нас.

Колкото повече Го търсим, толкова по-малко плът ще остава. И когато плътта е разпъната, Бог сега ще открие Себе Си и ще каже: Тук Съм. Но Той е бил тук през цялото време. Търсенето и криенето, това е Той да ни наблюдава. Когато започнем да се молим и Божието присъствие не дойде веднага, не се обезсърчавайте, защото колкото повече Го чакате, има процес, който преминаваш в момента. Процес на умъртвяване. Не се ли радвате, че Бог ни използва? Той използва Своето криене, за да разруши делата на плътта. Така че, не се обезсърчавайте, когато търсите Божието присъствие, и може би си казвате: Господи, къде си? Не мога да Те намеря! Има Божествена причина за това. Не се отказвайте! Не се обезсърчавайте!

Нека да обърнем на Колосяни 1:10. Павел ни казва, че познаването на Бог трябва да се увеличава. Не е достатъчно само да достигнем до там. Бог иска ние да продължаваме до края. Колосяни 1:10 За да се обхождате достойно в Господа, да Му угаждате във всичко, да принасяте плод във всяко добро дело и да растете в познаването на Бог. Ето го! Божието Слово ни казва, че ние трябва да растем в познаването. Така че, когато Го намерите веднъж, не спирайте! Търсете Го всеки ден! Нека Той да ви се открива ежедневно и ще видите величието на Неговата превъзходна слава. Неговото богатство ще започне да ви се открива от ден на ден, от слава в слава. И когато вие достигнете Небето, Той ще се обърне и ще каже: Ето, ти току-що започна. Още толкова ще учиш! Но нека да не чакаме Небето, а да започнем от тук, на земята…

Божието Слово ни казва в Псалм 81:13-16, че Бог търси хора, които да Го познават. Той ги ТЪРСИ! Псалм 81:13-16 Дано Ме бяха слушали людете Ми, да беше ходил Израил в Моите пътища! Чуйте! Чуйте! Бог казва: О, ако Моите люде просто Ме бяха послушали и бяха ходили в Моите пътища! С други думи: Ако бяха търсили това, което искам. Скоро бих покорил неприятелите им… Колко от вас биха искали вашите неприятели – всеки демон да бъде покорен пред вас? Той ще бъде покорен, когато вие Го познаете. И срещу противниците им бих обърнал ръката Си. Даже ненавистниците на Господа щяха да се преструват за покорни Нему. А благоденственото време на тия, които Ме търсят щеше да трае за винаги. И Той щеше да ги храни с изрядна пшеница…

Когато вие познаете Бог, Той ще се погрижи за враговете и ще те храни с изобилието на пшеницата, Той ще се погрижи за всеки демон и ще те храни с изобилие. И с мед от скала щях да те наситя. Алилуя! Бог казва: Аз искам да Ме познавате и ако Ме познавате, ето какво ще направя с вас!

Не можем да познаваме Бог умствено. Нека да обърнем на Йов 26 глава. Ние можем да Го познаем само чрез Духа. Светът познава Бог чрез Неговото творение. Ние, вярващите можем да влезем в по-високо ниво, да Го познаем чрез Духа. Йов 26:13-14 Чрез духа Си украсява небесата. Ръката Му пробожда бягащия змей. Ето, тия са само краищата на пътищата Му. И колко малко шепнене ни дават да чуем за Него! Нека го прочетем бавно: Това са краищата на пътищата Му, но колко малко… Колко малко чуваме за Него от Неговото творение. Но гърма на силата Му, кой може да разбере?

Ние знаем толкова малко за Него от творението. Колко малко за Него знаем! Колко малко от Него познаваме, макар че Той създаде целия Свят! Но в І Коринтяни 2:11-12 се казва, че ние Го познаваме чрез Духа. О! Алилуя! Защото кой човек знае що има у човека, освен духът на човека, който е в него? Кой най-добре познава човека, освен той самият – неговият дух? Така и никой не познава Божиите неща, освен Духът на Бог. Но ние не получихме духа на света, а Духа на Бог, за да можем да познаем нещата, които са ни дадени даром от Бог.

Казва се, че Святият Дух ще ни открие Бог – в 11 стих, и че Святият Дух ще ни открие Божиите неща – в 12 стих на І Коринтяни 2 глава. За тези откровения в 13 стих се казва, че ние не ги говорим с думи, научени от човешка мъдрост, но с думи, научени от Духа и поясняваме духовните неща на духовните човеци. Когато Святият Дух започне да открива духовните неща, Той ще ни ги открие чрез Словото и ще ни ги открие, като сравнява откровение с откровение, стих със стих. Тогава Той ще сравнява стихове със стихове. Бог ще ни се открива чрез стих, след което за по-дълбоко откровение Той ще ни се открие чрез нещата, които току-що сме видели. Бог ще ни се открива чрез Словото и по-дълбоко – пак чрез Словото! Святият Дух ще използва откровението, за да нарисува една картина и да я подреди като пъзел. Но вие трябва да Го търсите и да искате да Го познаете в дълбочина. Запомнете това! Напишете го даже! Бог ви познава. Бог знае всичко за вас, но вие не знаете всичко за Него. Бог ви познава толкова много, че в Псалм 139 се казва, че Бог знае всичко, което ще кажете преди да сте го казали.

В Езекил 11:5 Божието Слово казва, че Бог знае всяка мисъл в ума ви преди вие да си я помислите. В Псалм 139 се казва, че Той знае всяка дума. В Езекил 11:5 се казва, че преди да сте си помислили всяка мисъл, Той я познава, а в Еремия 1:5 се казва, че Бог знаеше всичко за него преди да бъде роден. Бог не само ви познава – Той е сложил разлика между вас и неправедните. В Притчи 12:26 се казва ясно, че Бог е сложил разлика между онези, които Го познават и онези, които не Го познават: Праведният води ближния си, а пътят на нечестивите въвежда самите тях в заблуждение.

Божието Слово ни казва, че тези, които познават Бог са по-превъзходни от тези, които не Го познават. Колко от вас искат да бъдат превъзходни? Нека да чуя вашето Амин. Познайте Господа! В момента, в който познаете Господа, вие няма да искате да знаете нищо друго. Всъщност любовта за светските неща ще умре, когато започнете да познавате Бог. Да познаваш Бог води до смърт, до умъртвяване на плътските неща. Колкото повече Го познавате, толкова по-малко ще искате да знаете за други неща. Вие ще бъдете напълно свързани и зависими от Него. Библията ни предупреждава…

Обърнете на Притчи 25 глава. Библията ни предупреждава, че животът на онези, които спрат да ходят с Бог (отпаднат), ще бъде затъмнен и те няма да виждат пътя си. Нека да го кажа отново: Божието Слово казва, че праведният, който отстъпва, ще се замъгли и ще се изпълни с тъмнина. Това, което се казва в Притчи 25:26 е, че след като ти веднъж тръгнеш по правилния път и отпаднеш… Не се връщай назад, защото ако го направиш, няма да намериш пътя си обратно. Ти ще бъдеш затъмнен, замъглен от света. Праведният, който отстъпва пред нечестивия е като мътен извор и развален източник. Това е силно! Праведният, който отстъпва пред нечестивия е мътен извор…

Мътен е извор, който е мръсен. Той не дава чиста вода, дава мръсна. Мътен извор. Водата не е чиста, не е свежа. Така че, мърсотията е отново в живота на човека – влиянието на света, греховете, порочността, пошлостта. И развален източник. Какво означава развален източник? Толкова е тъмно! Толкова е гъста тъмнината, че нищо не виждаш. Нищо не виждаш там. Човекът не вижда пътя си обратно. Това, което той вижда около себе си, е тъмнина. Исус каза: Ако човек сложи ръката си на ралото и погледне назад, той не е достоен за Царството.

И накрая, светии, чуйте още нещо… Обърнете на І Коринтяни 15:33 Не се мамете. Лошите другари покварят добрите нрави. Това е толкова важно! Когато вие сте по пътя да познаете Бог, не позволявайте никакво негативно влияние да докосне живота ви. Не позволявайте на нито един човек да замърси извора ви! Дяволът ще ви изпрати хора, които да замърсят пътя ви. Не позволявайте това! Злите, лошите другари, светските нрави покваряват.

ІІ Коринтяни 6:14-18 Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо има правдата с беззаконието и какво общение има светлината с тъмнината? Какво съгласие има Христос с Велиал? Какво съучастие има вярващия с невярващия? Какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както Бог рече: „Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще бъдат Мои хора“. Затова: „Излезте изсред тях и отделете се, казва Господ. И не се допирайте до нещо нечисто и Аз ще ви приема, и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“, казва всемогъщият Господ.

И след това се казва – в следващата глава, 1-ви стих от 7 глава на ІІ Коринтяни: И така, възлюбени, като имаме тези обещания… Нека да живеем в тези неща! Казва се: Вие ще бъдете Мои хора, синове и дъщери. И тогава се казва: Като имаме тези обещания, скъпи и възлюбени, нека да очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенствуваме в святост със страх от Бога.

И така, преди да приключа, затворете си Библиите. Ще помоля някои от вас, които са преминали през някаква трагедия. Може би сте изгубили някой любим… Защо така става? Хората се замислят за Бог, когато имат проблеми. Защо става така, че Той не изпълва умовете им, докато например не почине някое дете, или роднина, или някой, който е скъп ближен. Знаете ли, че има моменти, когато ще можете да проповядвате послание за спасение само, когато отидете на погребение, когато е починал някой. Те тогава се замислят за вечността. Защо става така? Защото дяволът е заслепил очите им. Нека да не бъдем като тях!

Светии, или ще бъдем за Господа, или няма да бъдем! Аз не съм придобил всичко. Не съм достигнал това, което съм искал да достигна. Понякога е много, много трудно и болезнено. Но никой не е казал, че ще бъде лесно. Смъртта не е лесно нещо. Да кажеш „не“ също не е лесно нещо, но вие трябва да го направите.

Знаете ли, християнският живот изисква злострадание, търпение, умиране, умъртвяване. Нарича се търпението на Христос. Християнският живот изисква ние да се отделяме от злото и когато казват лоши неща срещу нас, ние да ги благославяме. Изобщо не е лесно, защото човешката природа иска да си го върне и то тъпкано, но Бог казва: Обичай врага си! Това е трудно. Но знаете ли, когато този процес започне и ние познаваме Господа, и ние Го познаваме все повече и повече, нещо се случва вътре в нас и това нещо започва да променя вътрешността ни. Вие започвате да виждате живота по различен начин, получавате съвсем различна представа за живота. Колкото по-трудни са обстоятелствата около вас, толкова по-голяма ще бъде зависимостта на ситуацията над вас – колкото повече болка получавате от обстоятелствата, които са около вас, толкова повече благодат и утеха ще получите от горе.

Понякога Бог ще ви използва в ситуации, ще използва ситуациите около вас само и само да ви насили да погледнете нагоре. Ето защо Писанието ни казва в Колосяни: Нека! С други думи вие давате позволението. Нека да позволяваме на Бог да обърне погледа ни към Него! Това, което Бог иска, е нашето сътрудничество. Той казва: Нека да го направя! Позволи Ми само! Понякога ние Му се съпротивляваме и казваме: Не, не искам. Тогава Той отстъпва.

Това, което открих за Исус е, че Той бързо се оттегля, ако ние не Го искаме. Той бързо се оттегля, ако почувства съпротивата ни. Трябва да има голям глад, който да Го привлече. Гладът привлича Бог. Колкото повече гладуваме за Него, толкова повече ще привлечем Неговото присъствие. Но докато постигнем това превъзходно познаване, Бог ще допусне някои неща, които да увеличат, да помогнат Неговото явление в живота ни. Исус иска да стане толкова реален за вас! Всички ние трябва да вземем решението.

Ако искаме наистина да познаваме Господа, това няма да бъде нещо лесно, но ние трябва да бъдем целенасочени и да не се обръщаме назад. Амин.

* * *

Служение Манна представи едно послание на Бени Хин: Познаване на Господа. Ако желаете да се свържете със служение Манна и да поръчате допълнителни касети, или да получите безплатен каталог, или да изпращате вашето дарение, моля пишете на адрес: гр. Бургас, 8001 п. к. 621, или се обадете на телефон 056 810865. Господ да ви благослови и помнете: Божието Слово трае до века!

Сайт на служение Бени Хин Министри: http://www.bennyhinn.org/index1.cfm

Настоящите проповеди се разпространяват от ЕБЦ, гр. Сандански, ул. Борис Сарафов № 29, тел. 0746 30746, е-mail: mitko_podgorski@yahoo.com, пастор Димитър Подгорски. Ако искате да поръчате други проповеди за вашата църква, пишете ни!

Скъпи братя и сестри от цялата страна и по света, нека да се молим заедно: Татко Небесен, дай ни една вяра – Твоята, едно сърце – Твоето, една цел – Твоята. Ела, Исусе, царувай над нас! Изпълни ни с Твоя Дух! Издигни работници на нивата Си, Господи! Издигни молитвени воини! Прослави името Си мощно в България! Посвещаваме себе си на Теб отново, Татко. Вземи всичко, което сме! Приеми сърцата ни, живота ни, телата ни в жертва жива, свята и благоугодна и използвай всеки от нас за Твоя слава! Излей Духа Си над България и дари ни съживление, в Могъщото име на Исус! Алилуя! Амин.

Вижте също

Училище за пионери

„Училище за пионери“ от Торбен Сьондергаард

Серия от уроци, която може да промени разбирането ти за Църквата и какво означава да си християнин - истински последовател на Господ Исус Христос.

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Още информация

Използването на бисквитки (HTTP cookies) в този сайт е разрешено чрез настройките на браузъра Ви. Ако продължите да използвате този сайт без да промените настройките на браузъра си или натиснете бутона "Приемам", това ще е съгласие за използването на бисквитки.

Бисквитките са малки записи информация, които се правят от браузъра във Вашия компютър, за да се удостовери и поддържа сесията на посещението и необходимите за нея данни, а също и за да се настрои сайтът да работи по най-подходящият за Вас начин.

Новите закони на Европейския съюз изискват при запис на бисквитки, потребителят задължително да бъде информиран и да даде съгласието си. За да продължите да използвате сайта, трябва да се съгласите с използването на бисквитки.

Затвори