Истината за спасението

Книга

Какво е да си спасен от греховете си и да имаш вечен живот и защо се нуждаем от Спасител?

Защо се нуждаем от Спасител?

Римляни 3:23 – Защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава.

Какъв е резултатът от греха върху хората?

Римляни 5:12 – Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, така смъртта премина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха.

Какво е наказанието за греха?

Римляни 6:23 – Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Исус Христос, нашия Господ.

Какъв е Божият план за спасение?

Йоан 3:16 – Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Какво е нашето участие във великият план на спасението?

Йоан 1:12 – А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии деца, на тия, които вярват в Неговото име.

Деяния 16:31 – Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш.

Ефесяни 2:8-9 – Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой.

Кога получаваме вечен живот?

Йоан 3:36 – Който вярва в Сина, има вечен живот; но който не се покорява на Сина, няма да види живот, а Божия гняв е върху него.

Може ли да загубим спасението?

НЕ! Йоан 10:28-30 – И аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Моят Отец, който Ми ги даде, е по-голям от всичко; и никой не може да ги грабне от ръката на Отец. Аз и Отец сме едно.

Какво трябва да бъде нашето поведение, след като сме приели Исус Христос за свой Спасител?

Ефесяни 4:31-32 – Нека всякакво огорчение, ярост, гняв, вик, хула заедно с всяка злоба да се махнат от вас; и бъдете благи един към друг, милостиви; прощавайте си един на друг, също както и Бог в Христос в простил на вас.

Как сме изчистени от греха?

1 Йоан 1:9 – Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

Каква е съдбата на тези, които не приемат Исус Христос за свой Спасител?

Йоан 8:24 – По тази причина ви казах, че ще умрете в греховете си, защото, АКО НЕ ПОВЯРВАТЕ, че АЗ СЪМ, ще умрете в греховете си. (Прочетете също Откровение 21:8)

Какво е физическа смърт?

Тяло отделено от духа. Еклесиаст 12:7 – И се връща пръстта в земята, както е била, и духът се връща при Бога, Който го е дал.

Какво е духовна смърт?

Вечно разделение на душата и духа от Бога! Откровение 20:14-15 – И смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той ще бъде хвърлен в огненото езеро.

Какво е физическата смърт за християнина?

Завръщане у дома. 2 Коринтяни 5:8 – И така, ние сме дързостни и предпочитаме да сме далеч от тялото и да дойдем у дома при Господа.

Минава ли вярващият през духовна смърт?

НЕ! Йоан 5:24 – Истина, истина ви казвам; който слуша моето учение и вярва в Този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, а е преминал от смърт в живот.

Ще възкръсне ли тялото на вярващия?

1 Коринтяни 15:52-53 – В един миг, в мигване на око, при последната тръба; защото тръбата ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното, да се облече в безсмъртие.

1 Солунци 4:16-18 – Понеже сам Господ ще слезе от небето с команда, с гласа на архангел и с Божия тръба; и мъртвите в Христос първо ще възкръснат; после ние, живите, останалите, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаци да срещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа. И така, насърчавайте се един друг с тия думи.

Какво ще се случи, ако отхвърлим Божието Слово?

Йоан 12:46-48 – Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мен. И ако някой чуе думите ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох, за да съдя света, а за да спася света. Който Ме отхвърля и не приема думите МИ, има кой да го съди – Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. (Прочетете също Йоан 3:36)

Вижте също

Училище за пионери

„Училище за пионери“ от Торбен Сьондергаард

Серия от уроци, която може да промени разбирането ти за Църквата и какво означава да си християнин - истински последовател на Господ Исус Христос.

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Още информация

Използването на бисквитки (HTTP cookies) в този сайт е разрешено чрез настройките на браузъра Ви. Ако продължите да използвате този сайт без да промените настройките на браузъра си или натиснете бутона "Приемам", това ще е съгласие за използването на бисквитки.

Бисквитките са малки записи информация, които се правят от браузъра във Вашия компютър, за да се удостовери и поддържа сесията на посещението и необходимите за нея данни, а също и за да се настрои сайтът да работи по най-подходящият за Вас начин.

Новите закони на Европейския съюз изискват при запис на бисквитки, потребителят задължително да бъде информиран и да даде съгласието си. За да продължите да използвате сайта, трябва да се съгласите с използването на бисквитки.

Затвори