Предлагани услуги

Christian.bg предлага следните услуги:

  • Публикации – публикуват се новини, статии, проповеди, поучения, лични свидетелства и други материали.
  • Църкви – карти на местоположенията на български църкви храмове и манастири.
  • Събития – информация за събития свързани с християнската вяра и култура.

В бъдеще ще бъдат добавяни и нови услуги, а наличните ще бъдат разширявани.