Възстановени архиви от ChurchBG.com
само за разглеждане и четене без възможност за писане
(всеки, който чете тези страници се съгласява с условията за ползване)

Възстановени архиви > Форуми > Християнство > Кой промени Съботата в Неделя-Бог или Някой друг?
поставям тази нова тема.въпреки опитите да бъда възпрепятсван от някой от модераторите.[addsig]

интересно защо тези дето ме обиждаха с най гнусни думи не са санкционирани,а аз дето не съм ги обиждал съм санкциониран.
знам,че целта на администраторите и модераторите е да ме принудят да си отида от този форум.това е много интересно християнско("християнско")поведение и проява на обичай ближният си както себе си.[addsig]

тук повече ще цитирам материали по този въпрос и по-малко ще коментирам.
тъй като материалите са доста обширни ще ги цитирам на части.СТАВА ДУМА ЗА БИБЛЕЙСКИ И ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ,КОИТО СВИДЕЛСТВАТ,ЧЕ ПЪРВИТЕ ХРИСТИЯНИ СА ПАЗЕЛИ СЪБОТАТА,А НЕ НЕДЕЛЯТА.

І ЧАСТ

"I ВЕК

ИСУС
"И ето, един момък дойде при Него и рече: "Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?" А Той му каза: "Защо питаш Мене за доброто? Един Бог има, Който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите" (Мат.19:16,17).
ЧЕТВЪРТАТА ЗАПОВЕД
"Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти; защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети" (Изход 20:8-11).
ИСУС
"И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете" (Лука 4:16).
ИСУСОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
"И като се върнаха, приготвиха аромати и миро; и в събота си почиваха според заповедта" (Лука 23:56).
АПОСТОЛ ПАВЕЛ
"И по обичая си Павел влезе при тях и три съботи наред разискваше с тях от Писанията" (Деяния 17:2).
ПАВЕЛ И ЕЗИЧНИЦИТЕ
"На следващата събота се събра почти целият град да чуят Божието слово" (Деяния 13:44).
От този текст разбираме, че езичници от езически град се събират в събота. Явно не става въпрос за богослужение в синагогата, тъй като почти целият град се е събрал. В ст. 42 се казва, че те помолили вестта да им бъде проповядвана и "следващата събота". Това се случва около 30 години след разпятието. Ако християните са спазвали неделята, Павел не би се поколебал да покани новоповярвалите в този ден, а не в "еврейската" събота.
ЙОАН
"В Господния ден бях в Духа" (Откровение 1:10).
Текстовете от Марко 2:28; Исая 58:13; Изход 20:10 ясно показват, че Господният ден е събота.
ЙОСИФ ФЛАВИЙ
"Няма град на гърците, нито на варварите, нито на който и да е народ, където не е дошъл нашият обичай да се почива в седмия ден." (M'Clatchie, "Notes and Queries on China and Japan", vol.4, p.100).
ХРИСТИЯНИТЕ ОТ ПЪРВИ ВЕК
"Тогава духовните потомци на Авраам избягаха в Пела, на другата страна на река Йордан, където намериха сигурно убежище и можеха да служат на своя Господ и да спазват Неговата събота" (Eusebius, "Ecclesiastical History", book 3, chap.5)."
[addsig]

ІІ ЧАСТ

"ВТОРИ ВЕК

РАННИТЕ ХРИСТИЯНИ
"Ранните християни особено много са почитали съботата и са прекарвали този ден в богослужения и проповеди.Не може да има съмнение, че те са продължили тази практика от времето на апостолите, както личи от няколко запазени документа" ("Dialogues on the Lord's day", p.189; London, 1701, by Dr.Morer).
"Съботата бе здравата връзка ,която ги съединяваше с целия народ, и пазейки свято съботата, те следваха не само примера на Исус, но и Неговата заповед" ("Geschichte des Sonntags", pp.13,14).
"Християните от езически произход също спазваха съботата" (Gieseler's "Church History", vol.1, p.93).
"Ранните християни са спазвали еврейската събота...затова в продължение на много години християните се събирали в събота, за да четат части от Свещеното писание. Това продължило до Лаодикийския събор" ("The Whole Works" of Jeremy Taylor, vol 9, p.416).
ИЗТОЧНИТЕ ЦЪРКВИ
"Със сигурност може да се каже, че древната събота останала и била съблюдавана от източните църкви почти три столетия след смъртта на нашия Спасител" ("A Learned Treatise of the Sabbath",p.77).


ТРЕТИ ВЕК

ЕГИПЕТ (200-250 г.)
"Ако не направите от съботата една истинска почивка, вие няма да видите Отец" (The Oxyrhynchus Papyri, London Offices of the Egypt Exploration Fund).
ХРИСТИЯНИТЕ ОТ III ВЕК
"Трябва да спазвате съботата заради Този, Който прекрати Своето дело на сътворението, но не прекрати Своето ръководство. Това е почивка за размишление върху закона, а не за безделие" (From "Constitutions of the Holy Apostles", a document of the 3rd cen.).
АФРИКА (АЛЕКСАНДРИЯ). ОРИГЕН
"След празника на вечната жертва (разпятието) идва съботния празник. Редно е за всички праведни измежду светиите да спазват съботния празник. Следователно за Божиите люде остава САБАТИСИМУС, т.е. спазване на съботата" ("Patrologia Graeca", vol.12; cols.750).
ОТ ПАЛЕСТИНА ДО ИНДИЯ
"Още от 225 г. съществували бишоприки, или събори, на източните църкви (спазващи съботата), които се простирали от Палестина до Индия" (Mingana, "Early Spread of Christianity", vol.10, p.460).
ИНДИЯ (СПОР МЕЖДУ БУДИСТИ, 220 г.)
"Династията Кушан от Северна Индия свикала във Вайсала събор на будисти свещеници, за да постигне единство между будистките монаси по отношение на тяхната седмична почивка. Някои били толкова впечатлени от Старозаветните писания, че започнали да спазват свято съботата" (Lloyd, "The Creed of Half Japan", p.23)."
[addsig]

МОЛЯ, ПОГЛЕДНЕТЕ! ТОВА НЕ Е ШЕГА!

ІІІ ЧАСТ

"ЧЕТВЪРТИ ВЕК

ИТАЛИЯ И ИЗТОКЪТ
"Това е всеобщата практика на източните църкви и на някои западни църкви... Изглежда, че в миланската църква съботата е била на особена почит...Нито източните, нито другите църкви, които спазвали съботата били склонни да юдействат. Те просто се събирали в събота, за да се покланят на Исус Христос, Господаря на съботата" ("History of the Sabbath", Part 2, p.74. London, 1636. Dr Heylyn).
ОРИЕНТЪТ И ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ СВЕТА
"Древните християни били много внимателни в съблюдаването на седмия ден, събота...Явно е, че всички църкви в Ориента и в по-голямата част от света празнували съботата. Атанасиий също така ни казва, че те са се събирали в събота не защото били заразени от юдаизма, а да се покланят на Исус, "Господаря на съботата" ("Antiquitics of the Christian Church", vol. 2, p. 113.
II, III, IV в.
"От времето на апостолите до Лаодикийския събор в 364 г. продължило святото празнуване на еврейската събота, което може да се покаже от много автори" ("Sunday a Sabbath", John Ley, p.163. London, 1640).
АБИСИНИЯ
"Във втората половина на IV в. свети Амброс от Милано официално заявил, че абисинският епископ Музеус е пропътувал цял Китай. В продължение на седемнадесет века абисинската църква не престанала да освещава съботата от четвъртата заповед" (Ambrose, De Moribus, Brachmanorium Opera Omnia, 1132, found in Migne, Patrologia Latina, vol.17, p.1131).
АРАБИЯ, ПЕРСИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ
"Мингана доказва, че в 370 г. абисинските християни (съботопазители) били особено популярни. Техният известен ръководител Музеус пътувал надалеч, създавайки църкви в Арабия, Персия, Индия и Китай" ("Truth Triumphant", p.30.
ИТАЛИЯ (МИЛАНО)
"Амброс, известният милански епископ, казва, че, когато се намирал в Милано, спазвал съботата, а в Рим - неделята. Оттогава се появила поговорката: "Когато си в Рим, постъпвай по римски" (Heylyn, "The History of the Sabbath", 1612).
ИСПАНИЯ (СЪБОРЪТ В ЕЛВИРА - 305 г.)
Канон 26 от Събора в Елвира показва, че по това време испанската църква е спазвала съботата. "Що се отнася до постенето в събота: решаваме грешката да се пости в събота да бъде отстранена." Това решение на събора е в пряка опозиция на политиката на Римската църква, която наредила съботата да стане ден за пост, за да я направи противна на народа.
ИСПАНИЯ
Интересно е да отбележим, че в Североизточна Испания, близо до Барселона, се намира град Сабадел. Областта някога е била населявана от християни, наричани "сабатати" (съботяни).
ПЕРСИЯ (335-375 г.)
"Те презират нашия бог-слънце. Нима Зороастър, светецът основател на нашата божествена вяра, не установи преди 1000 години неделята в чест на слънцето и не измести съботата? Въпреки това тези християни имат богослужение в събота" ("Truth Triumphant, p.170).
ЛАОДИКИЙСКИЯТ СЪБОР (365 г.)
"Канон 16 - Евангелията и други част от Свещеното писание да бъдат четени на глас в събота."
"Канон 29 - Християните не трябва да юдействат и да седят без работа в събота, но да работят в този ден. Те трябва особено да почитат Господния ден и бидейки християни, ако е възможно, да не работят в неделя" ( Hefele's "Coucils", vol.2, book 6).

ПЕТИ ВЕК

КОНСТАНТИНОПОЛ
"Народът на Константинопол и почти навсякъде другаде се събира в събота - обичай, който никога не се съблюдава в Рим или Александрия" (Socrates, "Ecclesiastical History", b.7, chap.19).
АВГУСТИН (ЕПИСКОП НА ХИПО, СЕВЕРНА АФРИКА)
Според Августин съботата е била спазвана "в по-голяма част от християнския свят" и неговото свидетелство е особено ценно, тъй като самият той е бил ревностен защитник на неделята (From "Nicene and Post-Nicene Fathers", vol.1, p.354).
ПАПА ИНОКЕНТИЙ (402-417)
"Папа Силвестър (314-335 г.) е първият, който наредил църквите да постят в събота, а папа Инокентий превърнал това в закон (за да омаловажи съботата). "Инокентий заповяда винаги да се пости в събота" (Dr. Heylyn, "History of the Sabbath").
ХРИСТИЯНИТЕ ОТ V ВЕК
"Чак до V в. християнската църква продължила да спазва еврейската събота" ("Ancient Christianity Exemplified", Lyman Coleman").
"В дните на Йероним (420 г.) и най-ревностните християни вършели обикновената си работа в неделя" ("Treatise of the Sabbath Day", by Dr. White, Lord Bishop of Ely, p. 219).
АФРИКА
"Августин се оплаква от факта, че в две съседни африкански църкви има различна практика. Едната църква съблюдава свято съботата, а другата пости в събота" (Dr. Heylyn, "History of the Sabbath", p.416).
ИСПАНИЯ (400 г.)
"Амброс освещавал седмия ден, събота (според неговите собствени думи). Той имал голямо влияние в Испания, където също била спазвана съботата" ("Truth Triumphant", p.69).
СИДОНИЙ (ИЗКАЗВАНЕ ЗА ТЕОДОРИК, КРАЛ НА ГОТИТЕ)
"Факт е, че преди на изток е имало обичай да се спазва съботата по същия начин, както Господния ден, и да се провеждат святи богослужения. От друга страна, хората на Запад, предпочитайки Господния ден, са пренебрегнали празнуването на съботата" ("Apolinaris Sidonii Epistolae", lib.1, Migne, 57).
ИЗТОЧНАТА ЦЪРКВА
"Мигана докладва, че в 410 г. върховният ръководител на Източната църква свикал вселенски събор, подбуден, някои мислят, от пътуването на Музеус.На събора присъствали делегати от 40 големи столици. В 411 г. бил назначен църковен ръководител за Китай. Тези църкви освещавали седмия ден" (Sozomen, "Ecclesiastical History", b.7, ch.19)."

със сигурност не сте ги чели тези историически факти.не се притеснявайте има още много такива,но тях ще пейстна по-късно. [addsig]

Иисус Христос и Неговите свети апостоли дадоха на съботата ново значение. Христовата Църква от дълбока древност почита съботния ден, но има и празник, в чест на Христовото възкресение.

Анатема на оня, който иска да ограби радостта ни от поклонението в дух и истина.

А ти се подиграваш с Библията като трупаш пирамиди от текстове, за да потвърдиш едно предвзето становище.[addsig]

А сабатизмоса, глупчо, не е "спазване на съботата" в смисъла, който ти влагаш.

Направи си труд да прочетеш старите дискусии, ако искаш да разбереш нашето становище, а не ми се изживявай като неординарен интелектуалец с щуравите си подписи и извадки от "Почти забравения ден" на Марк Финли.[addsig]

Цензо, въпроса със сектантите отхвърлящи Христос и издигащи съботата, като средство за спасение е решен.

Виждам, че и ти си от съботянската секта. Сполай ти!

Може би ще кажеш, че не се спасяваме, чрез пазене на съботата!? Е, ако това не е така, не си прави труд да повдигаш въпроса.

Йоан: 13:34 Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго.
13:35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.
15:12 Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.
15:13 Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.
15:14 Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.1Йоан:3:23 И неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа, и да любим един другиго, както ни е заповядал.
3:24 И който пази неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в него: и по това познаваме, че той пребъдва в нас, по Духа, който ни е дал.

cenzurirani9t, модераторите не могат да спират достъп на потребители - това може да го прави само собственика на сайта. модераторите могат да трият постинги или тема във форуми на които са определени да модерират.

ако ти си liano, разбирам защо е спрян достъпа ти - ти не участваш в дискусии - твоето е само монолог - а монолози тук не се толерират. върни се в старите съботянски дискусии и извади всички аргументи от там, и така пиши тук. това вече не е препоръка. спамерите, както знаеш са нежелани.[addsig]

ІV част

ШЕСТИ ВЕК

ШОТЛАНДСКАТА ЦЪРКВА
"В този случай те изглежда са следвали обичай, за който намираме следи във всяка манастирска църква в Ирландия. Те считат, че съботата е денят, в който трябва да почиват от всичките си дела" (W.T.Skene, "Adamnan Life of St. Columba", 1874, p.96).
ШОТЛАНДИЯ, ИРЛАНДИЯ
"Това е намек за обичая на ирландската църква да спазва съботния ден като почивка" ("History of the Catolic Church in Scotland", vol.1, p.86).
ШОТЛАНДИЯ (КОЛУМБА)
"След като 34 години работил неуморно в Шотландия, той ясно предрекъл своята смърт и на 9 юни казал на своя ученик Дирмит: "Този ден е събота, почивка, и тя наистина ще бъде почивка за мен, защото ще сложи край на труда ми" (Butler's "Lives of the Saints", vol.1, p.762).
КОЛУМБА
Издателят на най-добрата биография на Колумба казва в една забележка: "Обичаят да се нарича Господния ден "сабат" (почивка) започва хиляда години по-късно" (Adamnan's "Life of Columba", 1857, p. 230).

СЕДМИ ВЕК

ШОТЛАНДИЯ И ИРЛАНДИЯ
"Изглежда, че келтските църкви в Ирландия и Шотландия са имали обичай да съблюдават съботата, еврейския почивен ден. Те спазвали буквално четвъртата заповед" ("The Church in Scotland", p.140).
ШОТЛАНДИЯ И ИРЛАНДИЯ
"Келтите използвали латинска Библия, но не Вулгата, и спазвали съботата като ден за почивка. Имали специални религиозни служби в неделя" ("The Rise of the Mediaeval Church", p.237).

V част

ОСМИ ВЕК

СЪБОРЪТ ВЪВ ФРИАУЛ, ИТАЛИЯ, 791 г., КАНОН 13
"Заповядваме всички християни да съблюдават Господния ден не в чест на отминалата събота, а в чест на тази свята нощ от първия ден на седмицата, наречен Господния ден. Когато говорим за съботата, спазвана от евреите в последния ден от седмицата и която нашите селяни също спазват..." (Mansi, 13, 851).
ПЕРСИЯ И МЕСОПОТАМИЯ
"Хълмовете на Персия и долините на Тигър и Ефрат ечаха от техните хвалебствени песни. Те жънеха и плащаха своите десятъци. Те отиваха в своите църкви в съботен ден и се покланяха на Бога" ("Realencyclopaedia fur Prostantische", art. "Nestorianen").
ИНДИЯ, КИТАЙ, ПЕРСИЯ И ДР.
"Широкоразпространено бе спазването на съботата от вярващите в източната църква и християните от Индия, повярвали чрез св. Тома, които никога не са имали връзки с Рим. Съботата бе запазена и сред християните, които се отделиха от Рим след Халкидонския събор, а именно абисинците, яковитите, маронитите и арменците" (Schaff-Herzog, The New Encyclopaedia of Religious Knowledge").
СЪБОРЪТ В ЛИФТИНЕ, БЕЛГИЯ, 745 г.
"Третото обръщение на този събор предупреждава срещу спазването на съботата, споменавайки решенията на Лаодикийския събор" (Dr. Hefele, Conciliengesch, 3, 512).
КИТАЙ, 781 г.
В 781 г. е изработен мраморен паметник, на който е описано разпространението на християнството по това време. Надписът се състои от 763 думи. Паметникът е открит в 1625 г. близо до гр. Шанган. Следният откъс от надписа показва, че християните са спазвали съботата: "На седмия ден ние правим жертви, след като сме очистили сърцата си и сме получили опрощение на греховете си. Тази религия, толкова съвършена и превъзходна, е трудно да бъде назована, но тя хвърля светлина в мрака чрез своите възхитителни заповеди" (M. l'Abbe, "Christianity in China", vol.I, ch.2).

ДЕВЕТИ ВЕК

БЪЛГАРИЯ
В ранния период на евангелизация в България новоповярвалите са били учени да не работят в събота (Sf. Responsa Nicolai Papae I).
БЪЛГАРИЯ (ПАПА НИКОЛАЙ I В ОТГОВОР НА ПИСМОТО ОТ БЪЛГАРСКИЯ ВЛАДЕТЕЛ)
"Въпрос 6 - Позволява се къпането в неделя."
"Въпрос 10 - Човек трябва да прекрати работа в неделя, но не и в събота" (Hefele, 4 346-352, sec. 47
КОНСТАНТИНОПОЛ
Фотий, патриарх на Константинопол, обвинява папа Николай: "Противно на каноните, те подбуждат българите да постят в събота."
В резултат на спора около съботата патриархът отлъчил от църквата папа Николай I.
АНТИНГИАНЦИ
Кардинал Хергендродер казва, че те са били в близка връзка с император Михаел II (821-829) и свидетелства, че са спазвали съботата (Kirchengeschichte, 1, 527).

ДЕСЕТИ ВЕК

КЮРДИСТАН
"Несторианците не ядат свинско и спазват съботата. Те не вярват нито в чистилището, нито в устната изповед пред свещеник" ("The New Encyclopaedia of Religious Knowledge", art. "Nestorians").
ВАЛДЕНЗИТЕ
"Тъй като нямаха друг почивен ден освен събота, те биваха наричани "инсабати" ("Luther's Forerunners", p.7).
"Католическите автори се опитват да оспорят апостолския произход на валдензите, за да могат да докажат, че само Римската църква е апостолическа, а всички други са създадени по-късно. Затова те искат да докажат, че валдензите произлизат от Петер Валдо. Д-р Питър Аликс казва: "По този повод някои протестанти попаднаха в поставената им клопка. Чиста фалшификация е твърдението, че тези църкви са произлезли от Петер Валдо. Истоната е, че той е получил името Валдо, тъй като произлизал от местност, населена изцяло от валдензи" ("Ancient Church of Piedmont", p.192, Oxford, 1821).
"Не е вярно, че Валдо е дал името на обитателите на долините. Те се наричали така много преди неговото време. Името им идва от местността, в която са живеели" ("History of the Christian Church", William Jones, vol.2, p.2).


до портос
малко си чел,а пък твърдиш,че много знаеш.
някои от тези цитати може и да съвпадат с тези от книгата на Марк Финли за която говориш,но тези цитати не са взети оттам.
а пък и аз няма да те просвещавам откъде ги вземам.да си се просветил навремето когато си бил при адвентистите.
или забравяш,че адвентистите са прави,когато казват,че най-усърдните им врагове са именно бившите адвентисти.а ти си просто едно доказателство,че те са прави.

До цензурирания
Измъчва ли те факта,че по голямата част от протестантството не спазва Съботния ден?

Явно съботяните са или толкова заслепени или толкова малко им е интелектуалния багаж че не могат да осъзнаят факта че когато Апостол Павел посещава синагогите в съботите то е било за да "евангелизира" юдеите и прозелитите а не да участва в Светата Литургия. Разчупването на хляба т.е. поклонението в Господния Ден , центрирано около Причастието е ставало в "първия ден на седмицата".

В Д.А. 2 глава ни се казва каквоп правеше Апостолската църква, след Петдесятница- пребъдваха в поучението на Апостолите в общението , молитвите и Преломяването на хляба. Нито едно от тези неща с изключение на поучението Апостолите и по-специално Павел не са правили в Синагогите в Съботните дни следователно това не е денят на поклонението. казва се че Павел в първия ден на седмицата е участвал в събрания.
Изобщо съботяните не са наясно със идеята за Господния Ден както е разкрита в Новия Завет и си изкривяват стихчета за да ги натаманят.


Господ да те благослови и да те опази, Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост, Господ да издигне лицето Си над теб и да ти даде Мир!
" Няма Мир за нечестивите" казва Господ!

[ Това съобщение беше редактирано от: NikiHaris on 2005-05-20 16:44 ]

VІ част

ЕДИНАДЕСЕТИ ВЕК

ШОТЛАНДИЯ
"Те твърдяха, че съботата е почивният ден, в който не трябва да се работи" ("Celtic Scotland", vol.2, p.350).
"Те работеха в неделя и спазваха съботата. Именно това кралица Маргарет забрани" ("A History of Scotland", vol.1, p.9.
ШОТЛАНДИЯ (КОМЕНТАР НА ИСТОРИКА СКИЙН ЗА ЖИВОТА НА КРАЛИЦА МАРГАРЕТ)
"Следващото й обвинение бе, че те не почитат Господния ден, а изглежда спазват обичай, за който намираме следи в ирландската църква. Те твърдят, че съботата е почивният ден, в който си почиват от техните дела" (Turgot, "Life of Saint Margaret", p.49).
ШОТЛАНДИЯ И ИРЛАНДИЯ
Т. Ратклиф Барнет в своята книга за фанатичната католическа кралица на Шотландия, която в 1060 г. предприела унищожаването на последователите на Колумба, пише: "В този случай скотите са се придържали към традициите на древната ирландска църква, която спазвала събота, а не неделя" (Barnett, "Margaret of Scotland", p.97).
КОНСТАНТИНОПОЛ
"Тъй като спазвате съботата с евреите, а Господния ден с нас, вие изглежда имитирате по този начин сектата на назаряните" (Migne, "Patrologia Latina", p.506).
ГРЪЦКАТА ЦЪРКВА
"Спазването на съботата е, както всички знаят, обект на ожесточени спорове между гърците и латинците" (Nealas, "A History of the Holy Eastern Church", p.731).

ДВАНАДЕСЕТИ ВЕК

ЛОМБАРДИЯ
Съботопазители е имало по времето на Григорий I, Григорий VII, както и в Ломбардия през ХII век" (Strong's Cyclopaedia, 1, p.660).
ВАЛДЕНЗИТЕ
"Робинсън разказва за някои от валдензите в Алпите, които били наричани "сабати", "инсабати" или "инсабатати". Името им идвало от еврейската дума "шабат", тъй като те имали съботата за Господен ден" ("General History of the Baptist Denomination", vol.II, p.413).
ИСПАНИЯ (АЛФОНСО ОТ АРАГОН)
"Алфонсо, крал на Испания, до всички архиепископи и до останалите. Заповядвам ви еретиците, а именно валдензи и инсабати, да бъдат отстранени от лицето на Бога и от всички католици и да им бъде направено да напуснат нашето кралство" (Marianae Praefatio in Lucam Tudenaem).
ЕВРОПА (ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАСАГИНИТЕ, СПАЗВАЩИ СЪБОТНИЯ ДЕН)
"Разпространението на ереста в наше време е изключително голямо. От България до Ебро и от Северна Франция до Тибър, навсякъде можем да ги срещнем. Цели страни като Унгария и Франция са заразени. Те са многочислени и в много други страни. Те вършат своята усилена дейност в Италия, Нидерландия и дори в Англия" (Dr. Hahn, "Gesch, der Ketzar", 1, 12).
ВАЛДЕНЗИТЕ
"Между документите, които имаме от тях, е останало и едно обяснение на Десетте заповеди, писано в 1120 г. Те са изисквали прекратяване на всякакви светски дела в събота" (Blair, "History of the Waldenses", vol.1, p.220).
УЕЛС
"Има много доказателства, че съботата е била спазвана в цял Уелс чак до 1115 г., когато пристигнал първият римски епископ. Старите уелски църкви, спазващи съботата, дори тогава не преклонили коляно пред Рим, а избягали в своите скривалища" (Lewis, "Seventh-day Baptists in Europe and America", vol.1, p.29).
ФРАНЦИЯ
"В продължение на 20 години Петер де Брюс раздвижвал Южна Франция. Той особено много държал на деня на богослужение, признат по това време от келтските църкви на Британските острови, от павликените и от голямата Източна църква, а именно - седмия ден, съботата от четвъртата заповед" (Truth Truimphant").
ПАСАГИНИТЕ (ПИСАНО ОТ КАТОЛИЧЕСКИЯ АВТОР БОНАКУРСУС)
"Мнозина знаят заблудите на тези хора, които се наричат пасагини...Първо, те учат, че ние трябва да спазваме съботата. Освен това, за да направят още по-страшна своята заблуда, те осъждат и отхвърлят църковните отци и цялата Римска църква" (D'Achery, Specileguim I, f. 211-214).

ТРИНАДЕСЕТИ ВЕК

ВАЛДЕНЗИТЕ
"Те казват, че блаженият папа Силвестър е бил антихристът, за когото апостол Павел споменава в посланията си. Те казват така също, че трябва да се спазва съботния ден" ("Ecclesiastical History of the Ancient Churches of Piedmont").
ФРАНЦИЯ (ВАЛДЕНЗИТЕ)
"Според инквизиторите осъдените на смърт валдензи твърдят, че следват Христос и се стремят да спазват Неговите заповеди" (H. S. Lea, "History of the Inquisition of the Middle Ages").
ФРАНЦИЯ
"Хиляди пазители на съботата били измъчвани до смърт от Инквизицията, заравяни живи, изгаряни или насичани на парчета.Докато разрушавали град Битлер, войниците попитали католическите водачи как да разпознаят католиците. Арнолд, абат на Систо, отговорил: "Избийте всички. Господ ще познае кои са Негови" (Н. S. Lea).
ВАЛДЕНЗИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
"Ереста на валдензите, или бедняците от Лион, е от дълбока древност. Някои казват, че те съществуват от времето на папа Силвестър, а други, че те идват още от апостолско време" ( Reinerus Sacho, writing about 1230).
ФРАНЦИЯ (СЪБОРЪТ В ТУЛУЗА, 1229 г.)
Решения, взети срещу съботопазителите:
"Канон 3 - Господарите на различните области да претърсят всички къщи и местности и да унищожат скривалищата на еретиците."
"Канон 14 - На миряните не се позволява да притежават книгите нито на Стария, нито на Новия завет" (Hefele, 5, 981).
ЕВРОПА
"Павликяните, последователите на Петер де Брюс, пасагините, валдензите и инсабатите са били по-голямата част от християните чак до 1250 г." ("Truth Triumphant").
МОНГОЛИЯ
"Монголските завоевания не навредили на източните църкви (спазващи съботата). Много монголски принцове станали членове на тези църкви" ("Truth Triumphant).

тъй като някой се заяде,че нас съботяните ни било яд че другите протестанти не били пазели съботата.това хич не е вярно.ама като стана дума за това ще ви цитирам интересни цитати от видни водачи на различни протестантски деноминации и със сигурност ще впечатля някои от вас какво са казали вашите водачи преди години относно съботата. и ако не вярвате в представеният материал можете да проверите в архивите на вашите църкви посочвам поименно историческите извори на тези цитати.
ето четете:
"?ПРОТЕСТАНТИЗМЪТ ГОВОРИ?

БАПТИСТЪТ: ?Имаше и има една заповед за свято пазене на съботния ден, но този ден не е неделята. Веднага ще ми се каже, и то с известна доза тържество, че съботата е била прехвърлена от седмия на първия ден от седмицата, с всичките й задължения, привилегии и санкции. Желаейки да намеря информация по този предмет, който съм изучавал в продължение на много години, аз питам: къде може да се намери докладът за такава промяна? Не в Новия завет, абсолютно не! Няма доказателство от Писанието за промяната на съботата от седмия в първия ден на седмицата.?
Д-р Е.Т.Хискокс,автор на ?Наръчник на баптиста?

КОНГРЕШАНИНЪТ: ?Съвсем ясно е, че колкото и строго или ревностно да прекараме неделята, ние не пазим съботата... Съботата бе установена въз основа на специална Божествена заповед. За спазването на неделята не можем да се позовем на такава заповед... В Новия завет няма и един-единствен ред, който да внушава, че си навличаме каквото и да било наказание, като нарушаваме предполагаемата святост на неделята.?
Д-р Р.У.Дейл ?Десетте заповеди?-стр.106-107

ЛУТЕРАНСКАТА СВОБОДНА ЦЪРКВА: ?Защото, когато не би могло да се посочи и едно-единствено място в Свещеното писание, което да свидетелства, че сам Господ или апостолите са наредили промяната на съботата в неделя, не е лесно да се отговори на въпроса: кой е променил съботата и кой е имал правото да извърши това? ?
Джордж Свердъп-?Нов ден?

ПРОТЕСТАНТСКАТА ЕПИСКОПАЛНА ЦЪРКВА: ?Сега денят е променен от седмия на първия..., но тъй като не можем да намерим в Песанието указание за промяната, заключаваме, че е била извършена чрез авторитете на църквата.
?Обяснение на катехизиса?

БАПТИСТЪТ: ?Писанията никъде не наричат първия ден от седмицата събота... Промяната не е станала чрез авторитета на Писанието, нито, разбира се, то ни налага някакво задължение в това отношение.?
?Уочмен?

ПРЕЗВИТЕРИАНИНЪТ: ?В Новия завет няма нито една дума, нито един намек за въздържане от работа в неделя. Съблюдаването на или на Велики пости се съблюдава на същото основание, на каквото и неделята. Никакъв Божествен закон не ни въвежда в неделната почивка.?
Кенън Ейтън в ?Десетте заповеди?

АНГЛИКАНСКАТА ЦЪРКВА: ?И къде в Писанието ни е казано, че изобщо трябва да пазим първи ден? Заповядано ни е да пазим седмия; но никъде не ни е заповядано да пазим първия ден.?
Исак Уилямс,Прости проповеди върху катехизиса-стр.334,336

УЧЕНИЦИТЕ НА ХРИСТА: ?Няма никакво пряко основание от Писанието да определяме първия ден като ?Господния ден.?
Д-р Д.Х.Лукас,Крисчиън оракъл,януари 1890 г.

?ПРОТЕСТАНТИЗМЪТ ГОВОРИ?

МЕТОДИСТЪТ: ?Вярно е, че няма никаква изрична заповед за детското кръщение. Нито има заповед за свято пазене на първия ден от седмицата. Много хора вярват, че Христос е променил съботата. Но от собствените Му думи разбираме, че Той не дойде с такава цел. Онези, които вярват, че е променил съботата базират мнението си на предположение.
Амос Бини,Теологичен компендиум,стр.180-181

ЕПИСКОПАЛНАТА ЦЪРКВА: ?Ние сме направили промяната от седмия на първия ден, от събота в неделя, въз основа на авторитета на едничката свята вселенска апостолическа църква на Христа?
Епископ Саймуър,?Защо пазим неделята?

ЮЖНИТЕ БАПТИСТИ: ?Святото име на седмия ден е събота. Този факт е твърде ясен, за да изисква някакви аргументи (цитира се Изход 20:10)... По тази точка ясното учение на Словото е било приемано през всички векове... Нито веднъж учениците не са прилагали закона за съботата към първия ден от седмицата - тази глупост бе оставена за един по-късен век - нито претиндираха, че първият ден е заместил седмия.?
Джозеф Джансън Тейлър,?Съботният въпрос?,стр.14-17,41


АМЕРИКАНСКИЯТ КОНГРЕШАНИН: ?Настоящето схващане, че Христос и учениците Му автоматично заместили седмия ден с първия не намира абсолютно никакво основание в Новия завет.?
Д-р Леймън Абот в ?Крисчиън юнинън?,26 юни 1890 г.

ХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА: ?Сега във всички предсказания на Небето няма никакво свидетелство, че съботата е била променена или че Господният ден е заел мястото й.?
Александър Кемпбъл в ?Рипортър?,8.10.1921 г.

БАПТИСТЪТ: ?Изглежда ми необяснимо, че Исус: през трите години разисквания с учениците Си; разговаряйки толкова често с тях за съботата; разглеждайки я в различните й аспекти; освобождавайки я от фалшивите (юдейски традиционни) обяснения, никога не загатна за каквото и да било преместване на този ден; също така през време на четиридесетте дена след неговото възкресение не извести подобно нещо. Нито доколкото ни е известно, Духът, даден да имм припомня всичко, което Той им бе казал, направи подобно нещо. Това не направиха и боговдъхновените апостоли, когато проповядваха евангелието, основаваха църква, съветваха и наставляваха новооснованите църкви, разискваха или се занимаваха с този въпрос.
Разбира се, аз много добре зная, че неделята, както научаваме от християнските отци и от други източници, не е започнала да се съблюдава като религиозен ден в ранната християнска история. Но колко жалко, че тя дойде дамгосана от белега на езичеството и християнизирана с името на бога слънце, след това възприета и осветена чрез папското отстъпничество и завещана на простестантизма като свято наследство.?
Д-р Е.Т.Хискокс,в ?Ню Йорк игземинър?,16.11.1893 г.

СВЕТОСТТА НА НЕДЕЛЯТА НЕ Е ЗАПОВЯДАНА ИЛИ ПРАКТИКУВАНА В БИБЛИЯТА

те ви го истинското протестанство.със сигурност много от вас са шокирани,но няма как иначе да бъде.това са историческите факти и вие сте безсилни да промените Истината.

Като презвитерианин , който чете не лудото Ленче а сериозни книги ще ти кажа че нито Лутер нито Калвин нито Нокс (сигурноо се чудиш кой ли е пък този) нито кой да е друг от Реформаторите са вярвали подобни дивотии за съботата. Уестминстърската изповед на Вярата в 22 глава е повече от ясна за това "кой е Господния Ден".
Тези маргинални богослови сред които няма и едно известно име нищо не могат да докажат. Във всяка деноминация си има мърша и отстъпници , които вероятно в крайна сметка са се присъединили към съботянската секта за да докажат че са еретици и че не са били никога в истинската църква.
Хайде да цитираш сега Калвин и Лутер и Уесли и Уишхарт и Уайтхед и Латимър и Нокс и Кранмър по въпроса за съботата.
Тези папагалщини за някакви си "богословчета" не мога т да минат пред хората четящи класическо протестантско богословие.[addsig]

Господин Извадка,
Преди да полемизираш с историческата Църква е хубаво да се запознееш с това какво точно практикува и учи тя.

Нашият богослужебен седмичен цикъл има света литургия във всеки седмичен ден. Събота ние празнуваме. И не само като ден на мъртвите (но не като празник на смъртта, а като празник на победоносното Христово влизане в ада), но и като възпоминание на седмия безвечерен ден от Божието творение.

Така, както ти аргументираш претенцията си да ни сложиш под робството на Обредния Моисеев закон, развявайки извадки, чиито контекст и времево измерение пропускаш или мнения и практики на еретици, така йеховиста и унитарианеца могат да ти докажат хиляда други неща, като например, че Христос не е равен на Бога и пр.

Аз не съм ви враг. Божието Слово (Меч на Светия Дух) воюва срещу глупостите ви. Както се видя и тук и другаде - доста успешно. Затова пропускаш да обясниш Евреи 4 глава или Колосяни 2 глава. Като се изложихте в играта на библейски трамплин (всеки разполага с Библия и може да проследи контекста и да направи истински съпоставки), сега започвате да спекулирате с факти от църковната история, за които не всеки може да направи нужната справка.

Не ме предизвиквай, защото за много от тях мога да направя справка. Не ме предизвиквай, защото не това е целта - да се осмее Адвентистката теология, а да се помогне на християните там да превъзмогнат тежко наследство от тъмно време в Американската теология, а не да се даде храна на талибани като тебе да забият движението ви там, откъдето грамотните адвентисти се опитват да го измъкнат.

А за вас съм чел повече, отколкото ти си мислиш, че съществува.[addsig]

Иронично е, че толкова упорито съботяните се опитват да убедят сериозните читатели на този сайт във важността на това да се покланяме на съботата.

Нека отговоря на прекия въпрос от темата: Кой промени Съботата в Неделя-Бог или Някой друг? Отговор: Бог.

Трябва да си направим два извода:

1. Ако сектантите нямат информация, че тук пишат истински християни, трябва вече да са го разбрали. Натрупахме доста жар на главите им и те ще си носят последствията.

2. Ако сектантите знаят за класата на този сайт, трябва да заключим, че цензото, лианата и стоянов са най мъдрите представители на сектата и се опитват да оборят библейското християнство. Както и да привлекат симпатизанти.

След като тези незрели и демонизирани личности са така явно изобличавани от Писанията за ереста си би трябвало да се оттеглят. Те не го правят, което ясно демонстрира Божието намерение: Тези обречени души са тук за да демонстрират на спасените и тези, които ще се спасят, колко долно е да си сектант.

лелеееееееееееееееее колко много ме уплаши тоя портос,направо няма да мога да спя.да не съм го бил предизвиквал,защото бил чел много за нас. и аз да те успокоя,аз също съм чел много,дори допускам че повече от тебе.забрави навремето като се подвизаваше в адвентния богословски колеж и ходеше по църквите да са правиш на готин проповедник.спомням си те лично от една съботна вечерна служба.правеше се на голям многознайко.още тогава предполагах,че такива като тебе философи не устояват докрай във вярата си.беше ти готино да се перчеш че учиш в адвентния колеж и да правиш впечатление колко много знаеш.ама видях те сега що компетенция имаш.

айдееееееееееееееееее кольо и лиано,пратиха ни в ада на вечни мъки.ама те не знаят че ние във вечните мъки не вярваме,тъй че не ни е страх от ада.ние си знаем,че ада това е гроба и човек там спи до Възкресението при ВП.
в ада не е чак толкова топло и светло колкото те си мислят,там по-скоро е тъмно и студено особено през зимата при минус 20-30 голям студ пада в ада,няма кой да накладе огъня под казана с катрана.

Горките заблудени сектанти, сега се заблуждават и се мъчат да убедят себе си че видиш ли ада не бил вечен. Мераци. Знам че ви се иска да не е вечен и на мен ми се иска да не се мъчите там во веки веков но уви Бог е постановил иначе и ада да е вечен!
Вие сте лъжци и богопротивници, защото Сам Исус Христос описа Ада като място където червеят не умира и огъня не угасва до вечни векове.
Нещастни душици кой ви омая за да се противите така на Бога? Лудото Ленче ли е виновна за това? Тя няма как да ви извести от ада че сте се обърквали много сериозно в това отношение. Имате Писанията ама не ги познавате. Иначе не бихте се заблудили така.
Коя е поредната ви еретична доктрина с която ще ни разсмеете и ще подбудите нашето съжаление ?[addsig]

изказванията които съм ви цитирал никак не са отстъпници от техните си църкви,напротив те са починали като водачи.обаче тъй като много малко сте чели сега ще ви цитирам няколко католически цитата по този въпрос:
"Приложение

?КАТОЛИЦИЗМЪТ ГОВОРИ?
?Неделята е католическа институция и претенциите за съблюдаването й могат да бъдат защитени само въз основа на католическите принципи... От началото до края на Писанията няма нито един-единствен пасаж, подтвърждаващ прехвърлянето на публичното седмично богослужение от последния ден на седмицата в първия.?
?Католикпрес?,Сидни,Австралия,август 1900 г.

?Протестантизмът, като не зачита авторитета на църквата (Римокатолическата), няма никакво основание да поддържа теорията й по отношение на неделята и логично би трябвало да съблюдава седмия ден като събота.
Джон Глимъри Ший в ?Американ католик куотърли ривю? януари 1883 г.

?Добре е да се напомни на презвитерианите, баптистите, методистите и всички други християни, че Библията никъде не ги пъддържа в съблюдаването на неделята. Неделята е институция на Римокатолическата църква и спазващите този ден спазват заповед на Католическата църква.?
Свещеник Брейди в реч публикувана в ?Ню Джърси Нюз?,18.03.1903 г.

?ВЪПРОС: Имате ли някакъв друг начин да докажете, че църквата (Католическата) има власт да установява празници, които трябва да се спазват (да заповядва установяването на святи дни)?
ОТГОВОР: Ако нямаше такава власт, тя не би извършила онова, с което са съгласни всички съвремени релгиозни хора: не би могла да установи съблюдаването на първия ден от седмицата - неделята, на мястото на седмия ден - съботата; една промяна, която няма одобрението на Писанието.?
Стефан Кийнан,Доктринален катехизис стр.176

?Разумът и здравият смисъл изискват или едната или другата от следните две алтернативи: или протестантство и свято пазене на съботата, или католицизъм и свято пазене на неделята. Компромисът е невъзможен.?
?Католик мирър? 23.12.1893 г.

?Бог просто е дал на Своята (Католическата) църква да определя който да било ден или дни, които би счела за Святи. Църквата е избрала неделята, първия ден на седмицата, и в течение на времето е добавила като святи и други дни.?
Винсент Дж. Кели ?Забранената неделя и занимания в празничния ден?,стр.2

?Протестантите... приемат неделята вместо съботата като ден за публично богослужение, след като Католическата църква е направила промяната... Но умът на протестантите изглежда не схваща, че... спазвайки неделята, те приемат всъщност авторитета на представителя на църквата - папата.?
?Ауър сънди визитър?,5.02.1950 г.

?Ние заемаме на тази земя мястото на всемогъщия Бог?
папа Лъв ХІІІ в една енциклика от 20.06.1894 г.

Не Творецът на вселената от Битие 2:1-3, но Католическата църква ?може да претиндира за почестта, че е дарила човека с една почивка от неговата работа всеки седем дни.?
С.Д.Мосна ?История на неделята?,стр.366-367,1969 г.

?КАТОЛИЦИЗМЪТ ГОВОРИ?

?Папата е не само представител на Исус Христос, но сам е Исус Христос, скрит под покривалото на плътта.?
Католик нешънъл ,юли 1895 г.

?Ако желаеха да следват Библията, протестантите трябваше да се покланят на Бога в съботния ден. С пазенето на неделята те следват закон на католическата църква.?
Албърт Смит,юридчески съветник на архиепископската епархия на Балтимор,отговаряйки от името на кардинала в писмо от 10.02.1920 г.

?Ние подчертаваме, че Святият апостолически престол (Ватиканът) и Римският понтифекс държат върховенство над целия свят.?
Декрет на Тридентският събор ? Най святите събори,т.13,колона 1920

?Точно Католическата църква чрез авторитета на Исус Христос прехвърли почивката (от библейската събота) върху неделята... Така съблюдаването на неделята е отдаваната от протестантите (въпреки желанието им) почит, на авторитета на църквата (Католическата).?
Монсеньор Луи Сегюр ?Откровен разговор върху протестантството днес?,стр.213

?Ние съблюдаваме неделята вместо съботата, защото Католическата църква е прехвърлила празнуването от събота в неделя.?
Петер Гайерман ? Доктринален катехизис,стр.50,1957 г.

?Ние католиците следователно имаме точно същия авторитет, даващ ни право да пазим свято неделята вместо съботата, какъвто имаме за всеки друг член на нашето кредо, а именно авторитетът на църквата..., докато вие протестантите нямате за това никакъв авторитет. Защото за светостта на неделята няма авторитет в Библията, а на вас не ви е позволено да черпите авторитет от другаде освен от нея. Всъщност и вие, и ние следваме традицията по този въпрос. Но ние я следваме с вярата, че тя е част от Божието слово и че Католическата църква е определена от Бога за негов пазач и тълкувател, а вие следвате (Католическата църква), отричайки през цялото време традицията като грешащ и несигурен водач, който често ?обезсилва Божиите заповеди?, цитирайки Матей 15:16.?
Братсвото на св. Павел: Клифтонски трактати,т.4,трактат 4,стр.15

?Църквата е променила пазенето на съботата в пазене на неделята по силата на своя Божествен непогрешим авторитет, даден й от нейния основател Исус Христос. Претиндирайки, че единственият им ръководител по отношение на вярата е Библията, протестантите нямат никакво основание за съблюдаването на неделята. По този въпрос адвентистът от седмия ден е единственият последователен протестант.?
?Католик юнивърс бюлетин?,14.08.1942 г.

БИБЛИЯТА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ БЕЗОПАСЕН ВОДАЧ.
ИСУС МОЖЕ ДА ТИ ПОМОГНЕ ДА МУ БЪДЕШ ПОСЛУШЕН.

уверявам ви,че от всички изказали се няма нито един който в последствие да е станал адвентист.

Преди да цитираш маргинални протестантски "богослови" и католически списанийца що не вземеш да попрочетеш малко Лутер и Калвин та тогава да гоиворим за Протестантство?
Вие никога не сте били протестати от самото начало вашето движение и после "църква" е сектантска общност.
Нямаме какво да дискутираме с хора проповядващи друго Спасение освен чрез Исус Христос.
Тези доктрини за спасените мюсулмани в книжлетата на лудото Ленче ли ги прочете?
Калвин брилянтно бояснява смисъла на Шаббат в Институти на Христянската религия. Дай си зор да попрочетеш малко нормални книги а не само сектантската ви литература!
[addsig]

Цензото е толкова глупав, че не вижда, как цитатите му подкрепят не неговата, а нашата позиция.

Няма и как да види. Нали вярва, че хората в ада само си подремват. Той още от сега е заспал.

Зравейте искам да взема и аз отношение към темата. От това което виждам от историята се питам:
Кой е пресладващия и кой е преследваният?
Кой е вълкът и кой е агнето?
Как може човек който иска да се съобразява с Божият закон да бъде смятан за еретик е па това не мога да го разбера!?Как може човек да се съобразява с 9 заповеди а една да отхвърля и да се ,,чувства сигурен" в Божието спасение.
Не повдигна ли летвата Христос?
Матея 12:19 Няма да се скара, нито да извика, Нито ще чуе някой гласа Му по площадите;
Матея 12:20 Смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси, Докато изведе правосъдието към победа.
Как работи Христос: няма да се скара няма да извика а камо ли да убива за това че някой не Го приема или мисли по друг начин.
Лука 9:54 Като видяха това учениците Му Яков и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби [както стори и Илия]?
Лука 9:55 А Той се обърна и ги смъмра; [и рече: Вие не знаете на какъв сте дух; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси].
Нали Той ни е създал по Свой образ и подобие със свободна воля да можем да оценим Неговата любов и да отвърнем със същото.
Не вярвам че Христос чрез Когото станаха световете си противоречи..
Евреи 1:2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,
..като веднъж издава едни закони а след това ги променя
Давид възкликва:
Псалми 19:7 Законът Господен е съвършен, възвръща душата;
Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия;
Псалми 19:8 Повеленията Господни са прави, веселят сърцето;
Заповедта Господна е светла, просвещава очите;
Псалми 19:9 Страхът от Господа е чист, пребъдва до века;
Съдбите Господни са истинни и, без изключение, справедливи.
Псалми 19:10 Желателни са повече от злато,
Повече от изобилие чисто злато,
И по-сладки от мед и от капките на медена пита.
Псалми 19:11 Слугата Ти още се и предупреждава чрез тях;
В опазването им има голяма награда.
Дали Христос промени закона:
Матея 5:17 Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.
Матея 5:18 Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
Та това е законът на всемира.
Откровение 12:9 И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.
Забележете кого е мамил?- цялата вселена.
Къде беше Сатана?
Езекиил 28:14 Ти беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих така щото беше на Божия свет хълм; ти ходеше всред огнените камъни.
Той бе един от херувимите засеняващи
ковчега на Бога с 10 Божий заповеди.
Какво не му хареса в Божия морален закон?
Кои успя Сатана да подведе?
Откровение 12:9 .... свалени бидоха и ангелите му заедно с него.
Чак когато Христос умря на кръста отпадна и последното съмнение в умовене на непадналите светове дали Сатана не е прав.
Откровение 12:12 Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
В цялата си злоба Сатана деиства тук на земята.
Откровение 12:17 Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса; и змеят застана на морския пясък.
Коя е жената?
Ефесяни 5:32 Тая тайна е голяма; но аз говоря това за Христа и за църквата.
Какво прави змеят, оная старовременна змия която е Дяжол и Сатана?
Защо се разяри?
Против кого воюва?
Против тези които пазят Божийте заповеди и държат свидетелството за Исуса.
Йоане какво говориш?
Ти който си последн останал жив ученик на Христос не знаеш ли че законът е прикован на кръста?
Няма ли да ни ,,светнеш" по този въорос?
Премахнат ли е закона?
Откровение 15:5 И след това видях, че на небето се отвори храма на скинията на свидетелството.
Изход 25:16 И да вложиш в ковчега плочите на свидетелството, което ще ти дам.
Какво виждам там в небето преди Нашият Спасител да дойде втори път?
Двете каменни плочи със свидетексвото.
Какво ще правят спасените?
Откровение 15:3 И пееха песента на Божия слуга Моисея и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете.
Откровение 15:4 Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свет; понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби.
Желаем ли змея да е стъпил на нас:
Откровение 12:17 .... и змеят застана на морския пясък. и да владее нашият живпт
Или ще вземем решение да бъдем верни на Бога да съобразим животв си с Неговите изисквания и да научим песента на Божия слуга Моисея и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете.
[addsig]

За да видите от къде чете извадката, влезте тук:
С коя ли от няколкото редакции ни баламосват тук?

Аз май се сещам за коя съботно-вечрна моя проповед говори това магаре.
Беше на "Солунска" 10 и се казваше "Магарето, провинциалистът и вълшебната тояга". През проповедта младежите в галерията плакаха, а сумата в дискоса надхвърляше сто и петдесет лева (за сравнение - в други съботни вечери беше от порядъка на два-три лева). Разказвах им за "тефтера на адвентиста":
1 страница: Нова кола, за да се фукам пред съседите
2 страница: Нова рокля от бутик на жената, че ми изяде главата с претенции
3 страница: Да пратя детето поне в Англия, че пасторските учат в Канада
4 страница: Дарение за църквата... Я, те останали пет стотинки!... Вземи, Боже, малко, ама пък от сърце...
Речта беше изпъстрена с изрази като "в "добродетелите" си ще погинем" и "по-добре буйни и открити в злото, отколкото хладки и повърхностни в нелепите си представи за благочестие", "Бог събира банда от безсрамни добротворци", сравнение между "финият чувствителен и духовен" Еразъм и буйния Лютер, който заявил, че си избърсал задника с неговия трактат, но единия се разминал с Божията воля, а втория я изпълнил.

Галерията плачеше и се покайваше, а старейшините долу скърцаха със зъби и дишаха нечестие.

После църковният съвет организира съд. Коментарът на младежките ръководители (които отказаха да присъстват, за да не узаконят това неправедно осъждане) беше: "Съдят човек, на чието кутре не могат да стъпят".

...Защо разказвам това? Вече отдавна не ме е еня за тях. Младежите им се ориентираха отдавна. Имат си и калвинистки домашни групи и свети отци четат. Току някой архивен проповедник стане да им прочете лекция за свободната воля и съботната заповед. В началото отиваха да го слушат как ще обори заблудите им, за да се посмеят, сега вече знаят, че имат много да четат и по-малко време отделят да се заянимават с платените апологети на Вайтизма. Аз вярвам, че там ще има освежителен дъжд от Господа.

Казвам го, за да се замисли Г-н Извадка къде стои...

А ти, мила Люси, не взимай отношение, защото само глупости говориш в момента. Ако си същата Людмила, за която се сещам, по-добре се занимавай с литературна критика, преводи и стихове, защото там си наистина качествен творец. Просто са те излъгали, че аргументи като тези са богословие. Лошо са те излъгали. [addsig]

цензото не се оборва сам,но оборва вас,че не Христос е променил съботата в неделя ,а човек и земна институция са я променили.и това си го признава дори самата католическа църква и тя доста ясно ви го казва,че пазейки неделята вие пазите заповед на католицизма,а не на Христос.вие се покорявате на земна сила и авторитет пазейки неделята,но не и на Бога.[addsig]

Поне си признаваш, че са цитати

The Sabbath Through History - 1st Century

what religious groups say about the Sabbath

Note Large portions of this history section are from the following resources.
(These books are in the .pdf format and will require considerable download time.)
-The Great Controversy
-Truth Triumphant
-The History of the Sabbath
-What I Saw in Rome

Quote:
цензото не се оборва сам,но оборва вас,че не Христос е променил съботата в неделя ,а човек и земна институция са я променили.и това си го признава дори самата католическа църква и тя доста ясно ви го казва,че пазейки неделята вие пазите заповед на католицизма,а не на Христос.вие се покорявате на земна сила и авторитет пазейки неделята,но не и на Бога.Само не усетих кога някой от вас ми отговори На този постинг (петият по ред на страницата)

Нито Ика и Ребека (те не можаха, но аз и не се заядох с тях по въпроса, защото познавам и двете и знам, че не претендират да познават наистина историята на Църквата), нито и Кольо Стоянов, който е ревностен, искрен и също не особено претенциозен (нищо, че понякога ме вбесява с необмислености).

Но тия двама галоши сега искат да ни предложат по-добър прочит , без да са наясно с азбучни неща, изискващи се от всеки, който иска да не му се смеят, когато коментира.
Хайде бе, галоши. Кажете ми Кой Промени съботата в неделя на събора в Лаодикия?? Римо-католическата, Източно-православната или Христовата Апостолска Църква
Като отговорите смислено и последователно на този въпрос, тогава може и да забележите колко тъпашки той е поставен. Защото Христовата Църква никога не е отменяла съботата и постановявала неделята, но пък всякога е воювала против юдействащите ненормалници със Силата на Словото Божие.

Вашата пророчица в книгата си "Великата борба" е цитирала Джон Уесли на цели страници. И той е, който е основал "кръжок за правилно спазване на неделята" (да обърнат внимание ония, дето оврещяха орталъка, когато нарекохме Услей религиозен спекулант). Но вие даже авторитетите си не слушате, а аз искам да обръщате внимание на нещата, които другите ви питат...

P.S.: Смятам да копирам тоя постинг дотогава, докато не получа адекватен отговор.[addsig]

портос може да си копираш докогато искаш твоя постинг изобщо няма да ме впечатлиш с упоритостта си.и не съм те слушал в софия,и недей да се изтъкваш като голям проповедник,защото аз лично нямам такива впечатления за тебе.
а относно въпроса ти кой променил съботата ...,... или Христовата апостолска църква?ако под христова апостолска църква имаш в предвид католическата или православната си много далече от истината.много трудно бих се съгласил с тебе,че една църква като католическата,която претендира,че има власт да анулира Божият Закон е Христовата апостолска църква, а пък за Източната да не говорим-дето постоянно се покланят на рисувани образи.изобщо само си мислиш,че си компетентен.но едно е да си мислиш че си компетентен съвсем друго е настина да си такъв.

VІІ част

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ВЕК

ВАЛДЕНЗИТЕ
"Ние трябва да почитаме само Бога, а не и починалите светци. Ние трябва да спазваме свято съботния ден" ("Luther's Forerunners").
ИНСАБАТИ
"Векове наред евангелските църкви, и по-специално валдензите, били наричани "инсабати", защото спазвали съботата" (Gui, "Manuel d'Inquisiteur").
БОХЕМИЯ, 1310 г. (ДНЕШНА ЧЕХОСЛОВАКИЯ)
"В 1310 г. два века преди тезисите на Лутер, Бохемските братя съставлявали една четвърт от населението на Бохемия. Те имали връзки с валдензите, които били особено многочислени в Австрия, Ломбардия, Северна Германия, Тюрингия, Бранденбург и Моравия. Еразъм Ротердамски отбелязва, че бохемските валдензи са спазвали съботата особено стриктно" (Armitage, "A History of the Baptists, p.31.
НОРВЕГИЯ
"В катехизиса, използван през ХIV в., четвъртата заповед гласяла: "Не забравяй да спазваш съботния ден" ("History of the Lutheran Catehism in the Nordisc Churches", p.89).
"Така също свещениците станали причина хората да спазват събота, а не неделя" ("Theological Periodicals", vol.1, p. 184, Oslo).
АНГЛИЯ, ХОНЛАНДИЯ, БОХЕМИЯ
"Споменахме за съботяните в Бохемия, Трансилвания, Англия и Хонландия, живели там между 1250 и 1600 г." (Wilkinson, "Church History", p.309).

ПЕТНАДЕСЕТИ ВЕК

БОХЕМИЯ
"Еразъм свидетелства, че чак до ХV в. жителите на Бохемия не само спазвали седмия ден, но така също били наричани съботяни" (Cox, "The Literature of the Sabbath Question")
НОРВЕГИЯ (ЦЪРКОВЕН СЪБОР В БЕРГЕН, 22 АВГУСТ, 1435 г.)
"Първият въпрос за разглеждане бил свързан със спазването на съботния ден. Архиепископът разбрал, че хората от различни части на кралството са се осмелили да спазват свято съботата. В църковния канон било строго забранено да се празнуват други празници освен определените от папата, архиепископите и епископите" (R. Keyser, "The History of the Norwagian Church under Catholicism").
НОРВЕГИЯ (ЦЪРКОВЕН СЪБОР В ОСЛО, 1435 г.)
"Забранено е и ще се наказва строго спазването на съботата" ("History of the Norwagian Church", p.401).
ВАЛДЕНЗИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
"Луи ХII, крал на Франция (1498-1515 г.), след като бил информиран от враговете на валдензите, че те са извършили няколко жестоки престъпления, изпратил Главния инквизитор и един доктор от Сорбоната, за да направят проучване. След завръщането си те докладвали, че са посетили всички енории, но не са открили никакви доказателства за повдигнатите обвинения. Дори напротив, те спазвали съботата, извършвали кръщение според обреда на ранната църква и наставлявали децата си в християнска вяра и в Божиите заповеди. След като кралят изслушал доклада, заявил с клетва, че те са по-добри хора от него и от неговите приближени" ("History of the Christian Church", vol. II, p. 71. London: 181.
ИНДИЯ
"Отделени от западния свят в продължение на 1000 години, те въобще не знаели за многобройните нововъведения и решения, приети от съборите. "Ние сме християни, а не идолопоклонници", отговорили недвусмислено индийските християни, когато изискали от тях да се поклонят на образа на Дева Мария" ("Truth Triumphant").

ШЕСТНАДЕСЕТИ ВЕК

АНГЛИЯ
"По време на царуването на Елизабет I мнозина независими мислители стигнали до заключението (както станало и с протестантите в Бохемия), че четвъртата заповед изисква от тях спазването на съботата, а не на първия ден от седмицата" (Chamber's Cyclopaedia, article "Sabbath").
РУСИЯ (СЪБОРЪТ В МОСКВА, 1503 г.)
"Обвиняемите (съботяни) били доведени. Те открито признали новата си вяра и я защитили. По-известните от тях - Държавният секретар Куриткин и архимандритът на Новгородския манастир - били осъдени на смърт и изгорени публично в клетка в град Москва на 17 декември, 1503 г." (H. Stermberg, "Geschighte der Juden", p.117; Leipzig, 1873).
ШВЕЦИЯ
"Това усърдие за спазване на съботния ден продължи дълго време. Дори най-дребните неща, които можеха да спомогнат за спазването на съботата, бяха наказуеми" (Bishop Anjou, "Svenska irkans Historia").
ЛИХТЕНЩАЙН
"Съботяните учат, че все още е необходимо да се спазва съботния ден. Те твърдят, че неделята е папско изобретение" ("Refutation of Sabbath", Wolfgang Capito; 1599).
"СПИСЪК НА ЦЪРКВИ ОТ ХVI ВЕК"
"Съботяните, наречени така, защото отхвърлят спазването на Господния ден, за който казват, че няма наредба в Писанията. Те считат, че само съботата е свята, защото Бог си е починал на този ден и е заповядал да бъде спазван свято" (A. Ross)
ГЕРМАНИЯ (Д-Р ЕК, ЗАЩИТАВАЙКИ КАТОЛИЦИЗМА)
"Църквата прехвърли спазването на събота в неделя посредством нейната власт, а не въз основа на Писанията" (Dr. Ekk's Enchiridon", 1533, p.7.
ЕВРОПА
В около 1520 г. някои европейски съботяни намерили убежище в имението на лихтенщайнския херцог Леонхард, "тъй като принцесата на Лихтенщайн се придържаше към заповедта за спазване на съботния ден" (J.N.Andrews, "History of the Sabbath", p.649).
ИНДИЯ
"Известният йезуит Франсис Ксавиер, призовал Инквизицията, която в 1560 г. се установила в Гоа, Индия, да прекрати еврейската злина (спазването на съботата)" (Adeney, "The reek and Eastern Churches", p.527).
НОРВЕГИЯ (1544 г.)
"Някои от вас, противно на предупреждението, спазват съботата. Вие трябва да бъдете наказани строго.Който бъде заловен да спазва съботния ден, трябва да плати глоба от 10 марки" ("History of King Christian III", iels Krag).
АВСТРИЯ
"Съботянството вече съществува и в Австрия" (Luther, "Lectures on Genesis"; 1523).
АБИСИНИЯ (1535)
"Спазването на съботния ден не е подражание на евреите, а послушание спрямо Христос и светите апостоли" (Geddes's "Church History of Ethiopia, p.8.
БАПТИСТИТЕ
"Някои бяха изтезавани, защото не искаха да спазват неделния ден. Те заявяваха, че това е празник и закон на Антихриста" (Sebastian Frank, A.D. 1536).
ШВЕЙЦАРИЯ
"Съблюдаването на съботния ден е част от Моралния закон. Съботата е била спазвана свято още от създанието на света" (R. Hospinian).
ХОЛАНДИЯ И ГЕРМАНИЯ
Барбара от Тиерс, екзекутирана в 1529 г., заявила преди смъртта си: "Бог ни е наредил да почиваме в седмия ден."
Друга жена мъченик, Кристина Толингерен казала следното относно празниците и неделния ден: "В шест дена Бог създаде света и на седмия си почина. Другите празници са установени от папи, кардинали и архиепископи" (T.J.Van Braght, "Matyrology of the Churches of Christ Called Baptists"; London, 1850).
ФИНЛАНДИЯ (6 ДЕК. 1554 Г, ШВЕДСКИЯТ КРАЛ ГУСТАВ ВАСА I В ПИСМО ДО НАРОДА НА ФИНЛАНДИЯ)
"Преди известно време чухме, че някои Финландци са изпаднали в голяма заблуда и са започнали да спазват седмия ден, наречен събота" (State Library at Helsinkfors, Reichsregister).

СЕДЕМНАДЕСЕТИ ВЕК

АНГЛИЯ (1618 г.)
"Накрая затова, че преподава само пет дена в седмицата и почива в събота, тя бе отведена в новия затвор Мейдън Лейн - място, определено за хора с различни убеждения от тези на Англиканската църква. Госпожа Траск лежа 15 или 16 години заради мнението си за съботата" (Pagitt's "Heresiography, p. 196).
АНГЛИЯ (1668 г.)
"Тук в Англия има 9 или 10 църкви, които спазват съботата, както и мнозина разпръснати последователи, оцелели по чудо" (Stennet's letters, 1668; Cox, Sab.1, 26.
"Томас Бампфилд, който бил говорител в един от парламентите на Кромуел, писал в защита на съботния ден и бил изпратен в Илчестерския затвор заради религиозните си принципи" (Calamy, 2, 260).
УНГАРИЯ, РУМЪНИЯ
"Тъй като отхвърляли неделята и спазвали съботата, принц Зигмунд Батори наредил те да бъдат преследвани. Печи достигнал до поста държавен канцлер. Той изучавал Библията и написал много химни, повечето в чест на съботата. Печи бил арестуван и умрял в 1640 г." ("Truth Traimphant")
ШВЕЦИЯ И ФИНЛАНДИЯ
"В района на Упсала селяните спазвали събота, а не неделя. В около 1625 г. това станало така разпространено в тези страни, че не само голям брой от обикновените хора спазвали съботата, но и мнозина свещеници" ("History of the Shwedish Church", vol.1, p.256).
МОСКВА
"Те имат за празник съботния ден" (Samuel Purchase, "Pilgrims"; p.350).
ИНДИЯ (1625 г.)
"Яковитите спазват съботата свято. Те имат тържествени служби в събота" ("Pilgrims", p.1269).
АМЕРИКА (1664 г.)
"Стивън Мъмфорд, първия съботопазител в Америка, дошъл от Лондон в 1664 г." (Baily, "History of the Seventh - day aptists", p.237).
АНГЛИЯ (ДЖОН МИЛТЪН)
"Много по-сигурно е да се спазва седмия ден според Божията заповед, а не въз основа на обикновени човешки предположения да се приема неделята" (Sab.Lit. 2, 46-54).
АНГЛИЯ
"При публикуването на "Книга за нравите" в 1618 г. между английските духовници възникнала ожесточена дискусия по две точки: първо, дали съботата от четвъртата заповед е все още в сила, и второ, на какво основание се спазва първия ден от седмицата, неделя" (Haydn's Dictiondry of Dates, art. "Sabbatarians").
ЕТИОПИЯ (1604 г.)
"Йезуитите се опитвали да принудят абисинската църква да приеме католицизма. Те повлияли на крал Забенгал да се подчини на папството. Той забранил на всичките си поданици, под страх от смъртно наказание, да спазват съботния ден" (Gedde's "Church History of Ethiopia", p.311).
АНГЛИЯ
"Върху надгробния паметник на д-р Питър Чембърлейн, лекар на крал Джеймс I, кралица Ан, крал Чарлс I и кралица Катрин, пише, че той е бил "християнин, спазващ Божиите заповеди и вярата в Исус; кръстен в 1648 г. и спазвал съботния ден в продължение на 32 години" (Napier).


Даниил 3:1 Цар Навуходоносор направи златен образ, шестдесет лакти висок и шест лакти широк, и го постави на полето Дура, във вавилонската област.
Навуходоносоре какво правиш ти, не знаеш ли какво ти каза Бог за развитието на човешката история?
Не ти ли каза Бог че :
Даниил 2:31 Ти, царю, си видял, и ето голям образ. Тоя образ, който е бил велик, и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе; и изгледът му е бил страшен.
Даниил 2:32 Главата на тоя образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед,
Даниил 2:33 краката му от желязо, нозете му отчасти от желязо, а отчасти от кал.
Даниил 2:34 Ти си гледал догдето се е отсякъл камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е строшил.
Даниил 2:35 Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се строшили изведнъж, и са станали като прах по гумното лете; вятърът ги е отнесъл, и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят.
Защо не слушаш Божия глас?
Какво си решил да направиш?
Не знаеш ли че историята представя образ от нееднородни метали?
Не си ли учил химия, не знаеш ли че желязото не се смесва с калта?
Не знаеш ли че Христос (камъкат който отхвърлиха зидарите) ше дойде втори път?
И не само това та ти събираш всички:
Даниил 3:2 Тогава цар Навуходоносор прати да съберат сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведците и всичките началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който цар Навуходоносор бе поставил.
Ти не само не слушаш как ще протече хода на историята но ти изискваш религиозно поклонение пред това което си направил!
Даниил 3:4 Тогава глашатай викаше със силен глас: Вам се заповядва, племена, народи и езици,
Даниил 3:5 щото когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, да паднете та да се поклоните на златния образ, който цар Навуходоносор е поставил.
Колко и да е тържествена церемонията тя противоречи на Божийте изисквания.
Ти заплашваш:
Даниил 3:6 а който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен всред пламенната огнена пещ.
Какво ще правят всички:
Даниил 3:7 Затова, когато всичките племена чуха звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, всичките племена, народи и езици падаха и се кланяха на златния образ, който цар Навуходоносор бе поставил.
Но не всички:
Даниил 3:12 Има някои юдеи, които ти си поставил над работите на Вавилонската област, Седрах, Мисах и Авденаго, които човеци, царю, не те зачетоха; на боговете ти не служат и на златния образ, който си поставил, не се кланят.
Ти оценяваш техните способности, ти им гласуваш доверие но ето че сега те предават и не зачитат теб царю и твоите богове.
Какво правите Седрахе, Мисахе и Авденаго, не знаете ли кой е издал заповедтта, защо не се покорявате?
Дан.3:13 Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седраха, Мисаха и Авденаго. И докараха тия човеци пред царя.
Навуходоносоре защо излизаш от кожата си?
Даниил 3:14 Навуходоносор проговаряйки рече им: Седрахе, Мисахе и Авденаго, нарочно ли не служите на моя бог, и не се кланяте на златния образ, който поставих?
Това нарочно ли го правите и искате да раздразните царя?
На моят бог Мардук - богът на слънцето ли не искате да служите и да се поклоните?
Може би не сте ме разбрали добре, затова ще ви дам втори шанс.
Даниил 3:15 Сега, като чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре ; но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени всред пламенната огнена пещ; и кой е оня бог, който ще ви отърве от ръцете ми?
И кой е оня бог, който ще ви отърве от ръцете ми?
Седрахе Мисахе и Авденаго не знаете ли кой е силният на деня?
Какво ви очаква ако не се поклоните?
Даниил 3:15 ?.. но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени всред пламенната огнена пещ?

Какво да ти кажем царю ние те уважаваме но това което искаш от нас не можем да направим.
Дан.3:16 Седрах, Мисах и Авденаго рекоха в отговор на царя: Навуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме за това нещо.
Даниил 3:17 Ако е така нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави;
Даниил 3:18 но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим, и на златния образ, който си поставил няма да се кланяме.
Нашия Бог който е направил небето, земята,морето и всичко що има в тях е силен. Бог на когото служим с обич може да ни отърве, но дори да не ни отърве да знаеш че ние сме решили да Му останем верни.
Дан.3:19 Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост, и изгледът на лицето му се измени против Седраха, Мисаха и Авденаго, та проговаряйки заповяда да нагорещят пещта седем пъти повече отколкото обикновено се нагорещяваше.
Какво правиш Навуходоносоре, защо се изпълваш с ярост?
Каква е тази пещ която си приготвил?
Какво искаш? - поклонение по принуда, от страх.
Даниил 3:20 И на някои силни мъже от войската си заповяда да вържат Седраха, Мисаха и Авденаго и да ги хвърлят в пламенната огнена пещ.
Даниил 3:21 Тогава тия мъже бидоха вързани с шалварите си, хитоните си, мантиите и другите си дрехи, и бяха хвърлени всред пламенната огнена пещ.
Даниил 3:22 А понеже царската заповед бе настойчива, и пещта се нагорещи премного, огненият пламък уби ония мъже, които дигнаха Седраха, Мисаха и Авденаго.
Даниил 3:23 А тия трима мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха вързани всред пламенната огнена пещ.
Даниил 3:24 Тогава цар Навуходоносор ужасен, стана бърже, и като продума рече на съветниците си: Не хвърлихме ли всред огъня трима мъже вързани? Те отговаряйки рекоха на царя: Вярно е, царю.
Ти не знаеш че тези които те съветват по религиозните въпроси и помагат в това дело не са прави...
Даниил 3:25 В отговор той рече: Ето, виждам четирима мъже развързани, които ходят всред огъня, без да имат някаква повреда; и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете.
Кога ще го разбереш?
Когато видиш Божият Син.
Даниил 3:26 Тогава Навуходоносор се приближи до вратата на пламенната огнена пещ, и проговаряйки рече: Седрахе, Мисахе и Авденаго, слуги на всевишния Бог, излезте и дойдете тук. Тогава Седрах, Мисах и Авденаго излязоха изсред огъня.
Даниил 3:27 И като се събраха сатрапите, наместниците, областните управители и царските съветници, видяха, че огънят не бе имал сила върху телата на тия мъже, косъм от главата им не бе изгорял, и шалварите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън не бе преминала на тях.
В първите векове на християнството мнозина са давали живота си за това че вярват в Истинския Единствен Спасител.
В края на времето преди Христос да дойде втори път Бог ще има особена закрила към тези които избират да Му бъдат верни.
Даниил 3:28 Навуходоносор продумайки рече: Благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, който изпрати ангела Си и избави слугите си, които, като уповаха на Него, не послушаха думата на царя, но предадоха телата си за да не служат, нито да се поклонят на друг бог, освен на своя си Бог.
Господи да бъде благословено името Ти!Йоан: 13:34 Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго.
13:35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.
15:12 Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.
15:13 Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.
15:14 Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.
1Йоан:3:23 И неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа, и да любим един другиго, както ни е заповядал.
3:24 И който пази неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в него: и по това познаваме, че той пребъдва в нас, по Духа, който ни е дал.
Еврей: 8:1 А от това, което казваме, ето що е смисълът: Ние имаме такъв първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата,
8:2 служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.
8:3 Защото всеки първосвещеник се поставя да принася и дарове и жертви; затова, нужно е и Тоя първосвещеник да има нещо да принася.
8:4 А ако беше на земята, Той не щеше нито да бъде свещеник, защото има такива , които принасят даровете според закона;
8:5 (които служат на онова, което е само образец и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Моисея, когато щеше да направи скинията; защото: "Внимавай", му казва Бог , "да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината"),
8:6 но на дело Христос е получил служение толкоз по-превъзходно, колкото е завета, на който Той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания.
8:7 Защото, ако оня първи завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори.
8:8 А напротив, когато порицава израилтяните , казва:"Ето, идат дни, казва Господ,Когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;
8:9 Не такъв завет, какъвто направих с бащите имВ деня, когато го хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя;Защото те не устояха в завета Ми,И Аз ги оставих, казва Господ.
8:10 Защото, ето заветът, който ще направя с Израилевия домСлед ония дни, казва Господ:Ще положа законите Си в ума имИ ще ги напиша в сърцата им;Аз ще бъда техен Бог,И те ще бъдат мои люде;
8:11 И няма вече да учат всеки съгражданина сиИ всеки брата си, като му казват: Познай Господа;Защото всички ще Ме познават,О малък до голям между тях.
8:12 Защото ще покажа милост към неправдите имИ греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече".
8:13 А като каза "нов завет", Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване.
9:15 Той е посредник на нов завет по тая причина, щото призваните да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване престъпленията, извършени при първия завет.

Галош,
Ти определено не ми отговори на въпроса Кой проведе събора в Лаодикия 325/6 г. сл. Хр.
Изобщо сега не става въпрос за мнението ти какво представлява Римо-католическата и какво Източно-Православната Църкви.
Аз те питам каква беше Църквата, която проведе онзи събор. И ако тя не беше Света, Съборна и Апостолска Църква, каква беше тогава?

А доста по безопасно е да се покланяш пред "рисувано благовестие", отколкото на "пророчица" със съмнителна психическа стабилност и епилептични видения.[addsig]

"А доста по безопасно е да се покланяш пред "рисувано благовестие", отколкото на "пророчица" със съмнителна психическа стабилност и епилептични видения."-думи на портос
абе тоя човек е решил да ме скъса от гъдел-било по-безопасно да се кланяш на "рисувано благовестие"(портос има в предвид иконите).кво е това благовестие бе портос,на коя от всичките икони с образа на Христос да се покланям?коя икона отразява истинският образ,защото десет икони го представят по десет различни начина Христос? първата заповед ми казва "Да нямаш други богове".кажи ми коя икона е изобразила истинския образ на Христос та да и се поклоня и това да е безопасно за моето спасение?нито една икона не изобразява истинския лик на Исус Христос,което доказва,че са идоли. във всичките икони изобразяващи Христос са различни образите,според представата на иконописеца!аз не желая образа на Христос според представата на иконописеца-човек,а според истинските факти.когато ми нарисуват икона според истинския образ на Христос тогава ела да говорим за иконите като "рисувано благовестие".
оооооооххххххххх,ооооооохххххххххххх ши са скъсам от гъдел-иконите били "рисувано благовестие".
те зарад туй ли рисувано благовестие ги хващат православните свещеници да ядат и пият на една маса със сутеньори(спомнете си случая от преди две години в Плевен).бая тръбяха по телевизията за този поп,та даже имаше специално предаване за него в битиви-репортерите.[addsig]

"Галош,"-това е обидната дума която портос използва по адрес на цензото.моля модераторът ивобг да вземе в предвид тази обида и да предупреди портос.ако той не го направи ще го цитирам пред администратора г-н Тинчев за това какъв християнин се подвизава в неговият форум. итогава надили надписът "направо живее пред компютъра си" ще го спаси от някаква санкция[addsig]

ПОСЛЕДНА ЧАСТ НА ЦИТАТИТЕ


ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК

СРЕДНА ЕВРОПА (1760 г.)
"Едиктът за веротърпимост на Йосиф II не се отнасяше за съботяните, някои от които загубиха всичките си притежания" (Католическите свещеници, подпомогнати от войници, ги принуждавали да приемат католицизма номинално, като ги карали да работят в събота и да ходят на църква в неделя). (Jahrgang 2,254).
ГЕРМАНИЯ (ТЕНХАРД ОТ НЮРНБЕРГ)
"Той се придържа към доктрината за съботата, защото тя е една от Десетте заповеди" (Bengel, "Leben und Wirken", p.579).
Друг автор цитира думите на Тенхард: "Не може да бъде доказано, че неделята е заела мястото на съботата. Господ Бог е осветил последния ден от седмицата. Антихристът обаче е определил първия ден, неделя" (Kl. Auszug aus Tennhardt's "Schriften", p.49).
БОХЕМИЯ И МОРАВИЯ
"Условията за живот на съботяните били ужасни. Техните книги и писания трябвало да бъдат предавани на Карлсбургската Консистория, за да станат плячка на огъня" ("Aus Ungarn", pp. 289-291. Leipzig, 1880).
ХОНДЛАНДИЯ И ГЕРМАНИЯ
"Д-р Корнелиус казва за Източен Фрисланд, че когато баптистите там били многобройни, "неделята на беше спазвана, защото християните почитаха съботата" (Der Antell Ostfrieslands and Ref. Muenster", 1852).
МОРАВИЯ (ГРАФ ЦИНЦЕНДОРФ)
В 1738 г. граф Цинцендорф пише следното: "Тогава аз възприех съботата за почивка, а неделята за проповядване на евангелието" (Budingsche Sammlung, p.224, Leipzig, 1742).
АМЕРИКА, 1741 г. (СЛЕД ПРИСТИГАНЕТО НА ЦИНЦЕНДОРФ)
"Заслужава да бъде отбелязано, че той е решен църквата в Бетлехем да спазва съботния ден" (Ibid., p.5).
"Още преди Цинцендорф и Моравските братя в Америка имало малка група съботяни, установили се в Пенсилвания" (Rupp's "History of Religious Denominations in the USA", p.109).

ДЕВЕТНАДЕСЕТИ ВЕК

РУСИЯ
"Повечето от тях се преселиха в Крим и Кавказ, където останаха верни на своето учение въпреки гоненията. Хората ги наричаха "суботники", т.е. съботяни" (Sternberg, "Geschichte der Juden", p.124).
КИТАЙ
"Тогава Хунг забрани употребата на опиум, тютюн и всички видове упойващи питиета. Съботата също бе спазвана."
"Седмият ден се спазва свято. Почивният ден в Тайпинг се пада в събота."
"Когато жителите на Тайпинг бъдат запитани защо спазват съботата, те отговарят, че Библията учи така и че техните прадеди са я спазвали като ден за богослужение" ("A Critical History of the Sabbath and the Sunday").
ДАНИЯ
"Това раздвижване имаше особен ефект. Пастор М. Сомер започна да спазва седмия ден и публикува в църковния вестник "Индовет Кристендом" впечатляваща статия за съботата. В писмо до пастор Джон Матесън той пише: "Сред баптистите в Дания има голяма възбуда по отношение на съботната заповед. Аз съм може би единственият проповедник в Дания, който стои толкова близо до адвентистите. От много години проповядвам Второто идване на Христос" ("Advent Tidente", May, 1875).
ШВЕЦИЯ БАПТИСТИТЕ
"Няма да се опитваме да доказваме, че освещаването на съботата произлиза от закон, установен от Бога при сътворението на света, и следователно задължителен за всички хора от всички векове" ("Evangelisten", May 30, 1863).
АМЕРИККА (1845 г.)
"Виждаме как е изпълнено казаното в Дан. 7:25 за малкия рог, който променя "времена и закони". Затова на мене ми се струва, че всички, които пазят неделята, са последователи на папски закон и нарушители на Божия" (Elder T. Preble, Feb.13, 1845).
АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН
През 1844 г. възникват адвентистите от седмия ден, чиято вест достига целия свят до края на ХIХ век. Името им идва от учението за Второто пришествие и за съботата. През 1874 г. те започват своята дейност в Европа, 1885 г. - в Австралия, 1887 г. - в Южна Африка, 1888 г. - в Азия и Южна Америка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Както видяхме от историческите документи, във всяка епоха от човешката история е имало хора, които са спазвали единствено Божия закон, а не човешки постановления и заповеди. Сега, когато живеем във времето непосредствено преди славното Второ идване на Христос, единственият критерий за вярност към Бога е Божието слово. В тези последни години Бог призовава всички Свои чада да бъдат верни докрай на Неговите заповеди.

Защо "галош" да е обидна дума?
Това е тип обувка за интелектуалци.
От това което "цензото" пише(искам да кажа помества плагиатствайки) се разбира че е интелектуалец-и носи и интелектулани обувки.
Това си е направо хвалба.
Ти лианчо ако използваш с обидно значение думата обувка за интелектуалци.
Си е само твой проблем.

[addsig]

[ Това съобщение беше редактирано от: padre on 2005-05-26 18:22 ]