Възстановени архиви от ChurchBG.com
само за разглеждане и четене без възможност за писане
(всеки, който чете тези страници се съгласява с условията за ползване)

Възстановени архиви > Статии > "Как да чуем Божия глас" - проповед от пастор Бени Хин

"Как да чуем Божия глас" - проповед от пастор Бени Хин

В І Солунци 5:18 се казва: "За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Исус Христос." Всичко, което се отнася за вас с Божията воля трябва да бъде в Исус Христос, а не извън Христос, това е номер едно. Номер две е Римляни 12:2, където се казва: "И не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено." Така че, на второ място - нещо, което е много важно: Божията воля за вас е винаги добра. Ако нещо не е добро, то не е Божие.

Кажете тези думи с мен: Ако нещо не е добро, то не е Божие! Кажете го отново: Ако не е добро, то не е Божие. Когато казвам добро, имам предвид добро духовно. Знаете, че лоши неща се случват на добри хора непрекъснато. Така че, това не е за което говоря. Аз говоря за духовно добро нещо. С други думи, ако има лоши неща, не е добро. Ако има демонична опресия, не е добро. Ако демоните са около теб, не е добро. Но ако има мир, тогава е добре. Така че, вие може да бъдете в средата на проблеми и да имате абсолютен мир. Вие може да преминавате през бурята и да има мир. Това е добро. Така че, какво имам предвид под добро? Духовно добро. Кажете: Духовно добро. Ако не е духовно добро, не е от Бога. Така че, на първо място - в Христос.

Не може да познаете Божията воля, ако не сте в Христос. Вие трябва да бъдете в Него и това го намираме в І Солунци 5:15. Второ - ако не е духовно добро, не е от Бог. Така че, ако вие сте в нещо сега, което няма Божие добро нещо в себе си, не е духовно добро, то не е от Бог. Не е от Бог. Ако има зло присъствие там, не е Бог.

Номер три: в Ефесяни 5:17 се казва: "Не бъдете глупави, но разбирайте каква е Божията воля за вас." Така че, номер три - много важно нещо: Ние трябва да търсим Божията воля за нас! Няма да я познаете, ако не я потърсите. Не бъдете глупави. Не се заблуждавайте. Познайте каква е Божията воля за вас. Така че, на нас ни се заповядва да я познаем. Ти не можеш да живееш в Божията съвършена воля, ако ти не поискаш да я познаеш. Ти трябва да я познаеш. Така че, три неща, които са много важни: номер едно - трябва да бъдеш в Христос; номер две - трябва да бъде добро и на трето място - трябва да поискаш да я познаеш. И ако тези три неща са в живота ти, тогава ти си на правилната позиция. Твоята основа е сигурна. Основата ти е здрава, стабилна.

Също така, дами и господа, трябва да кажа, че Бог има съвършена воля, има и допустима воля. Нека да ви чуя да казвате: Бог има съвършена воля и допустима. Божията съвършена воля за вашия живот ще даде благословение, ще донесе изобилие, ще донесе изпълване. Но има и допустима воля. Допустима означава, че Бог ще ти позволи да го получиш, дори и да не е Неговата съвършена воля за теб. Божията съвършена воля за теб е спомената в Римляни 12:2, както вече прочетохме: "И не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено." Съвършена, съвършена. Съвършена! Има и Божия допустима воля.

Божията съвършена воля е Римляни 12:2. Божията допустима воля е Псалм 106, където се говори за Израел, Бог ги изведе от Египет, Той извърши велики неща за тях и тогава, те скоро забравиха това, което беше направил и започнаха да настояват върху собствените си неща. Започнаха да изискват собствени неща и Бог им даде мършавост на душите, въпреки че Бог им даде това, което искаха.

Бог ще ти даде това, което искаш за теб, макар и това да не е Неговата съвършена воля за теб. И защо хората влизат в Божията допустима воля? Защото не могат да чакат, бързат. Те бързат. Исая 28:16 казва: Няма да бърза? Хората достигат до Божията допустима воля, когато бързат. В Исая 28:16 се казва: "Този, който бяга, няма да бърза." Ако ти си човек на вяра, ти ще чакаш Бог. Този, който вярва, ще чака Бог. Виждате ли? Няма да бърза! Този, който не вярва, ще бърза. Защо хората винаги са толкова нетърпеливи? Защото те не вярват в Бог: "О, Господи, ще го направя за Теб! Само ми кажи как мога да направя за Теб нещата?"

Ще чакаш ли Господ? Ако Го чакаш, ти ще влезеш в Неговата съвършена воля, а ако не - ти ще влезеш в Неговата допустима воля и ще има проблеми. Числа 22 се казва, че на Ваала му се каза: Не отивай с Валаак. Това беше Божията съвършена воля. Ваал каза: А, ще си променя ума, знаеш ли? И Господ му позволи в 20-ти стих. Знаете ли, в едната глава има две истории. В Числа 22:12 стих ние виждаме Божията съвършена воля и в Числа 22:20 виждаме Божията допустима воля - в една глава двете неща.

Светии, ние искаме Божията съвършена воля, но влизаме в Неговата допустима поради проблеми. Обърнете на Евреи 5:12-13. Сега ще разгледаме някои много, много важни неща. Божията воля става по-ясна за нас, когато ние упражняваме духовните си възприятия: "Защото до сега според изтеклото време, вие трябваше да станете учители, обаче имате нужда някой да ви учи отново на най-елементарните начала на Божиите Слова и достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна, но всеки, който се храни с мляко е неопитен в учението на Правдата, понеже е млад." Казва се, че който използва мляко, няма дълбочина на Словото и той е неопитен. Никога не слушайте съвета на някой, който е бебе: "Но твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си, сетивата си да разпознават добро и зло." Разпознаването е духовно нещо. Не говорим за естествено. Разпознаването е духовно нещо! Кажете го: Разпознаването е духовно нещо!

Така че, за да разпознаете Божиите неща, вие трябва да направите какво? Да обучите, да упражните духовните си чувства и възприятия, защото тук се говори за чрез упражнение, чрез употреба. Вие можете да използвате това, което имате и тогава познавате нещата, които са в Духа. Джим например... Ние двамата сме християни в продължение на години. Ние познаваме вече как Бог действа. Ние разпознаваме гласа Му, защото сме Го чували много пъти. Ние знаем думите, това, което Бог ни казва, ние Го познаваме от Словото. Какво каза Исус в Матей 25? Казва се, че на този, който има, ще му се даде. Говоря за талантите. На този, който има, ще му се даде, а на този, който няма, ще се отнеме това, което той има, защото не го е използвал, не го е упражнявал, не е използвал и не е обучил чувствата си и сетивата си, за да разпознава Божия глас.

Как става това? Когато четем Словото, когато се молим, когато чуваме Бог и отново, и отново да го направим, и отново, и отново. Така ще разпознаем дали гласа е от Бог, защото Божият глас се разпознава от онези, които познават гласа Му. "Моите овце чуват гласа Ми - каза Исус, - и те ще разпознаят дали е Моят глас, защото са Мои овце, те Ме следват и Ме слушат." И така, ще кажа още нещо. Нека всички да кажем Псалм 23, всеки: "Господ е Пастир мой. Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми..." Спрете!

Той ме води къде? При тихи води. Той ме води къде? При тихи води. С други думи, Бог ни води, когато водите са тихи. Ти не можеш да чуеш Божия глас, когато има шум, бързи води, където е шумно. Той ни води покрай тихите води. Той ме води покрай тихите води. Така че, успокой се! Какво казва псалмистът? "Замълчете и знайте, че Аз Съм Господ! Замълчете и знайте?" Спрете! "Замълчете и знайте, че?" Още веднъж: "Замълчете и знайте, че?" Нека го кажем бавно, бавничко, просто да го разчупим на срички: "Замълчете и знайте!" Силно е. Ако вие замълчите, ще знаете. Ако замълчите, ще знаете. Замълчете и ще знаете! И Той ще ви води до...? Тихите води. Да бъдеш насаме с Бог, да утихнеш, за да чуеш гласа Му. Как Той говори? Как говори Той? Ще ви покажа седем начина. Запишете си ги. Седем начина, по които Бог говори. И така, номер едно, нека да обърнем на Деяния 22:17. Това, което ви давам е много важно, ще ви помогне.

Седем различни начина, по които Бог говори. Той може да използва и един, два, три, за да ни говори. Колко от вас искат да чуят как Бог ви говори? Нека да чуя вашето Амин. Добре. Ето как Той го прави. Ето как Той говори на нас. На първо място, Деяния 22:17 "Като се върнах в Ерусалим, когато се молех в храма, дойдох в изстъпление?" Всичко, което Бог прави и казва, Той го прави като отговор на молитва. Всичко, което Бог прави и казва, Той го прави като отговор на молитва. Бог няма да говори на онези, които не Му говорят. Бог няма да говори на теб, ако ти не Му говориш. Обърнете на Лука 3:21-23, искам да прочетем тези неща и да видим дали ще откриете това, което се опитвам да ви кажа. Всички заедно: "И когато се кръстиха всичките люде, като се кръсти и Исус, и се молеше, и се отвори?" Спрете! Какво правеше? Молеше се. Какво правеше? Молеше се. Продължавай: "Отвори се небето и Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше?" Спри! Гласът дойде от Небето. От къде? От Небето. От къде? От Небето. Чий глас беше това? На Бог. А! Защо Бог говори? Защото Исус правеше какво? Молеше се. А-а-а, братко, добър си. С други думи, ти няма да чуеш Божия глас, ако не се молиш.

Няма да познаеш Божията воля, ако Той не чуе твоя глас - как Го призоваваш. В Деяния 22 откриваме, че докато Павел се молеше, той видя видение. Докато правеше какво? Молеше се. Правеше какво? Молеше се. Така че, Бог говори на какво? На молитвата. Бог ще говори на тези, които Му говорят. Всичко, което прави, Той го прави в отговор на молитва. Няма нищо, което да се е случило без молитвата.

Какво се казва? Че беше в изстъпление, във видение. Той имаше видение, нали така? И какво се случи? "И видях Го да ми казва?" Той видя Исус. "Побързай, побързай да излезеш скоро из Ерусалим, защото няма да приемат твоето свидетелство за Мен. И аз казах: Господи, те знаят, че аз затварях и биех онези, които вярваха в Теб?" Знаеш ли, планът на Павел беше да остане в Ерусалим и да проповядва на тези, които го познаваха. Той беше решил какво да прави за Бог, но Бог му каза: "Не, не, Павле, твоят план не е Моят план, Аз не искам да стоиш тук, искам да отидеш при езичниците." Тези, които не бяха познати на Павел... Той имаше собствен план за живота си, но Бог го промени във видение. Евреин да говори на езичниците?! Павел беше добър човек. Той каза: "Но те не ме познават. Много евреи има, които ме познават?" Но Бог каза: "Не, те няма да те приемат, Аз те изпращам при езичниците, Павле." Как се случи? Целият негов живот бе променен, понеже се молеше и Бог му даде Неговата съвършена воля. Павел остана ли в Ерусалим? Ако беше останал, това щеше да бъде Божията допустима воля, но чрез молитва Бог каза: "Павле, не! Ти няма да останеш тук, отиваш при езичниците. Това е Моят план за твоя живот." И понеже той направи това, той преобърна света за Бога. Бог говори чрез изстъпление, чрез видение.

Бог говори чрез сънища, нали така? В Матей 2 глава се казва за Йосиф: "И ангел от Господа му се яви на сън и му каза: Излез от Египет и иди в Израилевата земя." В Библията се говори, че Бог му говореше чрез сънища. Йосиф беше праведен човек, той беше толкова добър, че щеше да остави Мария, дори и да я убие с камъни. Чухте ли това, което казах току що? Например моят приятел се сгодява за Мария. Законът казва: "Ако годеницата ти забременее преди да си се оженил за нея, ти имаш право да я убиеш." Но той знаеше, че това дете е Божие от Бог. Бог му каза на сън да отиде в Египет. Така че, Бог говори чрез сънища. Това е много рядко, но Бог ще използва и сънища.

Бог ще говори чрез обстоятелствата. Битие 24:12-14. И отново трябва да добавя, че всички тези неща са в отговор на молитва. Ние виждаме слугата как се молеше Бог да го води до Ребека: "Тогава той каза: Господи, Боже на господаря ми Авраам, дай ми моля, добър успех днес и покажи благост към господаря ми Авраам. Ето, аз стоя при кладенеца вода и дъщерите на града излизат да си наливат вода. Нека момата, на която река: Я наведи водоноса си да пия, и тя рече: Пий от водата и ще напоя и камилите ти - нека тя е оная, която Ти си отредил..." Това е добър начин да се молиш, ако искаш да се жениш. Ако преди да се жениш, трябва да питаш Бог, Бог ще използва и обстоятелствата дори, за да ти потвърди: "Това е жената за Исаак." Бог използва какво? Обстоятелства! Той използва какво? Обстоятелства. Кажете го отново. Бог използва обстоятелства, за да ни говори понякога. Кога използва обстоятелства? Когато искаш да знаеш, да знаеш, да знаеш, че знаеш, че знаеш, че знаеш, Той просто те вкарва в един ъгъл, за да те убеди. Ситуациите, обстоятелствата просто ще се развият за теб. Обстоятелствата. Как се наричат? Обстоятелства. Бог ще ни води чрез обстоятелствата. Толкова са силни, че просто не можеш да кажеш: Бог не ми говори. Понякога Той ще използва видения, сънища и обстоятелства, за да ти говори.

Номер три, запишете го. Много добро, много важно: Деяния 21:10-11 "И след като бяхме преседели там много дни, един пророк на име Агав слезе от Юдея. И като дойде при нас, взе Павловия пояс та си върза нозете и ръцете, и рече: Ето що каза Светият Дух: Така юдеите в Ерусалим ще вържат човека, чийто е тоя пояс и ще го предадат в ръцете на езичниците." Бог ще използва дарбите на Духа: пророчество. Виждаме Агав, който идва да говори с Павел. Павел вече познаваше Божия глас, той беше мощен апостол. Но защо Бог му изпрати Агав да говори с него? Защо Агав отива при Павел, дами и господа, когато Павел вече познаваше Божия глас като апостол? За да му потвърди нещо, което той вече знаеше в сърцето си. Пророците не идват да ти дават кой знае колко ново Слово. Пророкът идва, за да ти потвърди Словото, което ти вече знаеш... Чухте ли ме? А пророчеството е за насърчение, назидание и утеха. Пророчеството е потвърждение за нещо, което вече знам в сърцето си, нали? Добре. Библията ни казва, че Агав дойде и каза на Павел чрез дарбата пророчество...

Нека да погледнем в Числа 12:6-8, нека да видим четвъртия начин, по който Бог ще ни говори: И каза: "Чуйте сега думите Ми. Ако има пророк между вас, Аз Господ ще му се изявя във видение, на сън ще му говоря." Ние говорихме, че Бог използва сънища и видения... "Но слугата Ми Мойсей не е така поставен, той е верен в целия Ми дом, с него Аз ще говоря уста с уста - ясно, а не загадъчно." Преди да говорим по-нататък трябва да кажем, че Бог ще ни говори директно от Небето чрез говорим глас, ясен глас. Ние ще познаем Божия глас. Бог говори на Мойсей ясно. Той го прави в моменти, когато знае, че ние се нуждаем да чуем гласа Му ясно, осезаемо.

В Осия 12:10 е петият начин: "Говорих чрез пророците Си, и явих им много видения; и чрез думите на пророците служих си със сравнения (иносказания)." Това означава... Еврейската дума за иносказание е тумна, кажете: тумна. Тумна означава образ, иносказание, сравнение, картина с други думи. Трябва да ви кажа, че понякога Бог ще ни говори като ни даде картина, образ. Той говори чрез сравнение. Погледнете ме...

Има моменти, дами и господа, когато вие ще видите нещо и просто няма да можете да се отървете от него. Седиш си тук и в сърцето си чуваш Бог как ти говори. Може би не си Го разбрал дори, че ти говори. Ако се събудиш на следващата сутрин и това продължава да е в теб, обърни Му внимание - Бог ти говори! В деня, когато бях новороден, аз си спомням, че седях в клас. Учителят говореше за Китайската революция. Аз плачех в класната стая и казвах: Исусе, обичам Те... Исусе, обичам Те... Имах прекрасно време в часа по история с Исус. И този образ дойде. Този образ беше толкова реален! Видях се, че проповядвам. Видях се, че проповядвам. Просто не можех да се отърва от това. Затворих си очите и се виждах, че проповядвам с костюм. Носех костюм. И си казах: "Какво правя?! Аз проповядвам! Проповядвам! Да, и сега проповядвам, нали? Бог ми даде образ за бъдещето.

В Даниил 9:1-2 е шестият начин, по който Бог ни говори. Наслаждавате ли се? Това е най-честият начин, по който Бог ни говори. Даниил 9:1-2 "В първата година на Дарий Асуировия син, от рода на мидяните, който се постави цар над Халдейската държава, в първата година от царуването му аз, Даниил разбрах от свещените книги числото на годините, за които дойде Господното Слово към пророк Еремия, че запустението на Ерусалим ще трае седемдесет години." Това е интересно! Даниил четеше Еремия. Той четеше книгите. Даниил каза: Аз разбрах от книгите. Кои книги? Той четеше Еремия. Повечето пъти Бог ще ти говори директно от Словото. Той ще ти говори директно от Словото. Четеш Библията и Бог ти говори директно от Словото.

И накрая Колосяни 3:15, това е седмият начин, по който Бог ще ти говори: И нека Божият мир да управлява сърцата ви, за което бяхте призовани в едно тяло; и бъдете благодарни. Бог говори чрез мира в нас. Вие ще познаете, когато има мир.

Затворете Библиите си и се изправете, когато се моля. Научихте ли нещо тази сутрин? Да. Бог ще говори чрез видения, чрез обстоятелства, чрез дарбите, ще говори чрез гласа Си, директно, ще говори чрез образи, които ви се дават, ще говори чрез Словото Си най-вече - най-вече чрез Словото! И тогава ще говори чрез мира вътре в нас. Ако е Бог, има мир. Аз ви казвам, използвал съм тези стъпки. Мисля, че това е едно от ключовите неща, което ще ви кажа сега. Много е важно: Ако няма мир, не е от Бога! Ако е Бог, винаги има мир! Не е ли невероятно?

Отче, моля Те днес, всеки един човек в тази зала да познае съвършената Ти воля! Ние заставаме пред Теб и искаме съвършения план за живота ни. Нека нито един от нас да не пропусне Твоята воля. Аз се моля не само да влезем в Твоята съвършена воля, но и да останем в нея. Моля се, Отче, нека всеки бизнесмен, всяка жена, която се занимава с бизнес, всяко решение, което взимат нека да бъде под Твоето ръководство и движение. Ако не си Ти, Господи, нека да узнае, че не си Ти. Нека да узнае!

Отче, аз се моля всеки един човек на това място, който прави каквото и да е, което не е от Теб - нещо, което смята да направи, което Ти не си планирал за живота му, не е Твоята воля за тях, Отче, моля Те, нека вратата се затвори и никой да не я отвори! Отче, ако не е от Теб, затвори вратата! Направи нещо! Направи нещо, което да се случи, точно сега, за да ги спре, за да видят, че не си Ти. Господи Исусе, моля Те, ако си Ти, нека всичко да е добре, нека мирът да остане в нас! Ако си Ти, нека мирът да се увеличи. Ако не си Ти, Господи, спри нещата и затвори вратата, и изяви Себе Си, и нито един човек да не отвори вратата, дори и те. Защити хората Си, Господи! Защити ни дори и от нас самите! В името на Исус ние се молим: Боже, защитавай ни от нас самите, заради името Си, Господи. Амин.

* * *

Служение Манна представи едно послание на Бени Хин: Как да чуем Божия глас. Ако желаете да се свържете със служение Манна и да поръчате допълнителни касети, или да получите безплатен каталог, или да изпращате вашето дарение, моля пишете на адрес: гр. Бургас, 8001 п. к. 621, или се обадете на телефон 056 810865. Господ да ви благослови и помнете: Божието Слово трае до века!

Сайт на служение Бени Хин Министри: http://www.bennyhinn.org/index1.cfm

Настоящите проповеди се разпространяват от ЕБЦ, гр. Сандански, ул. Борис Сарафов № 29, тел. 0746 30746, е-mail: mitko_podgorski@yahoo.com, пастор Димитър Подгорски. Ако искате да поръчате други проповеди за вашата църква, пишете ни!

Още проповеди можете да прочетете на адрес: http://pavelcho.narod.ru/bennyhinn.html

Нека се обединим в молитва Бог да излее Духа Си над България и да ни дари съживление, в Могъщото име на Исус! Дай ни една вяра, Боже - Твоята, едно сърце, Господи - Твоето, и една цел - Твоята. Ела, Исусе, царувай сред нас! Алилуя! Амин.


Публикувано на 14.04.2004 12:45:15 от Pavelcho
< назад към всички статии