Възстановени архиви от ChurchBG.com
само за разглеждане и четене без възможност за писане
(всеки, който чете тези страници се съгласява с условията за ползване)

Възстановени архиви > Статии > "Божието помазание за теб" - ІІ част, проповед на пастор Бени Хин

"Божието помазание за теб" - ІІ част, проповед на пастор Бени Хин

По-голямото измерение дойде върху Петър, когато сянката му започна да изцелява болните, това беше по-голямо измерение от онова, което той имаше на Петдесятница.

Павел имаше по-голямо измерение от помазанието, когато започнаха да носят на хората кърпичките и престилките от тялото му и демони бяха изгонвани, и болните - изцелявани. Така че, не говорим за различно помазание, а говорим за по-голям интензитет, по-голямо измерение на помазанието, по-голяма гъстота, сгъстяването на това помазание - реки от масло, вместо капки. Колко от вас са преживявали само капки, но сега искате реките? Нека да чуя едно Амин.

Сега ще видим как идва това нещо. Първо Илия беше преживял голямо измерение на помазанието. Той имаше уникални преживявания. Говорим за човек, който беше толкова мощно помазан от Бог, толкова смел, за да призове огън от небето - човек толкова мощен и помазан, за да може да има смелостта да убие всичките пророци на Ваал, да стои срещу царя със смелост.

Сега, Библията казва, че Елисей беше с него за известно време и те ходеха. Бог беше проговорил на Илия, че той трябваше да си замине и Елисей го знаеше и пророците на този ден дори го знаеха. Пророците, които живееха в дните на Илия и Елисей го знаеха. И сега Илия водеше Елисей през четири места. Имам новини за вас, светии. Вие ще минавате през същите тези четири места постоянно и постоянно?

Когато Бог увеличава силата Си върху живота ви, с всяко ново ниво на помазание вие ще минавате през същия процес. Първо нека да започнем да четем от ІV Царе 2:1 И когато Господ щеше да възнесе Илия на небето с вихрушка, Илия отиде с Елисей от Галгал. И Илия каза на Елисей: Седи моля тук, защото Господ ме прати до Ветил. А Елисей рече: Заклевам се в живота на Господ и в живота на душата ти, няма да те оставя. И така, слязоха във Ветил. И пророческите ученици, които бяха във Ветил излязоха при Елисей и му казаха: Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил над тебе? А той каза: Да, зная това, мълчете. Тогава Илия му каза: Елисее, седи тук моля, защото Господ ме прати в Ерихон. А той каза: Заклевам се в живота на Господ и в живота на душата ти, няма да те оставя. Така че, дойдоха в Ерихон. Шести стих: Тогава Илия му каза: Седи тук моля, защото Господ ме прати до Йордан. А той каза: Заклевам се в живота на Господ и в живота на душата ти, няма да те оставя. И тъй, отидоха и двамата.

Сега внимавайте преди да ви покажа какво се случи. Той отиде в Галгал, Ветил, Ерихон и Йордан. Галгал беше мястото, където дойдоха децата на Израел след като прекосиха пустинята. Четиридесет години, дами и господа, четиридесет години те живяха чрез виждане. Те следваха облака през деня и огъня през нощта. Те ги виждаха. Ядяха свръхестествено манната. Сега те дойдоха в Галгал. Представете си едно малко момче, което излиза от Египет. През деня поглежда - има облак, през нощта вижда огън.

Момчето става на 20 години и този облак е още там, и огънят още е там. На трийсет години става и още е там, на трийсет и пет години и облакът и огънят още са там. През целия си живот той си спомня облака и огъня. И сега това малко момче - на четиридесет години вече един ден, след като е женен и има деца, излиза от палатката си, поглежда и няма облак, и няма огън, и манната я няма. Сигурен съм, че в Израел през този ден се чудеха какво се е случило: Бог напуснал ли ни е? Но нещо чудесно, славно се случваше.

Хората, които до тогава бяха водени чрез виждане, сега бяха принудени да живеят чрез вяра. Четиридесет години те виждаха облака и огъня, сега точно в Галгал Бог взе всички тези неща. Дами и господа, Бог ще ви доведе до вашия Галгал, където ще трябва да започнете да живеете чрез вяра. Помазанието на Бог няма да дойде върху вас, докато не започнете да живеете чрез вяра. Това ясно ли е? Децата на Израел излязоха от Египет, носейки една огромна кутия - ковчег с костите на един мъртъв човек. Но излязоха и влязоха в Обещаната земя с друг ковчег, друга кутия, като носеха славата на Бог. Когато живеете чрез виждане, имате ковчег с кости. Когато живеете чрез вяра, имате ковчег с Божията слава. Чухте ли това?

И сега Илия завежда Елисей във Ветил. Той му казва: Остани в Галгал и Елисей каза: Не, отивам където и ти отиваш. Спомнете си това. Помазанието се увеличава чрез връзка, асоциация. Това е друго нещо, което не трябва никога да забравяте. Ако искате помазанието на Бог да дойде върху вас, стойте около помазани хора. Помазанието се увеличи върху хората, които дойдоха с Давид. Когато той ги намери, всички бяха в дълг и в мизерия, ако си спомняте и след това Библията казва, че по-късно, след години те всички станаха убийци на гиганти, на исполини. Защо? Защото бяха около него. Помазанието от неговия живот се втри в техния...

Тогава той го доведе във Ветил. Какво е Ветил? Това е мястото, светии, където Яков се срещна с Бог; мястото на решение; мястото на жертва; мястото на смърт. Това беше мястото, където Яков стана Израел. Това е мястото, където плътта трябва да умре; мястото на решението; мястото на борба с Бог. Ветил е място на решение. Двама човека взеха решение във Ветил. Единият за Бог, а другият - против Бог. Единият се казваше Яков, а другият се казваше Саул. И двамата имаха да вземат едно решение във Ветил. Ветил е мястото на решение!

Бог ще ви доведе във вашия живот до това място, където нещата, които обичате трябва да умрат. Процесът продължава. Кетрин казваше много пъти: Умрях преди много време и на всяко събрание тя казваше, че е умирала отново. Смъртта е постоянно нещо, приятелю. Ако Бог иска да извади нещо от вас, вие ще трябва да можете да се справите. Бог взема малко по малко нещата, които са важни за вас? И сега го заведе във Ветил и той взе тези решения за Бог. Нямаше връщане назад. Нещата, които трябваше да умрат, трябваше да умрат във Ветил. И тогава Илия доведе Елисей в Ерихон?

Какво е Ерихон? Това е мястото на война; мястото, където дяволът ще изпрати най-доброто си срещу вас; мястото, където най-големите оръжия ще бъдат насочени срещу вас; мястото, където всеки враг ще дойде срещу вас - това е Ерихон. Ето къде дяволът ще направи всичко възможно, за да ви унищожи и да ви спре, но помнете - присъствието на Бог е с вас, и ако Бог е за вас, кой може да бъде против вас?

И сега той го доведе в Йордан. Какво е Йордан? Мястото на видението. Ново видение, ново видение, ново видение. Ново видение! Чуйте това. Бог ми каза: Ти ще имаш седем видения в твоя живот и седем върха. Аз не знаех какво имаше предвид тогава, но сега разбрах. Веднъж питах Бог, и ще ви обясня какво Той имаше предвид под седем видения, стойте спокойно. И Бог ми казваше: Ще имаш седем видения и седем пика, седем върхови момента в твоя живот. Сега, когато казвам седем видения нямам предвид видения това, което ние разбираме под видения на християни. Имам предвид седем насоки, главни насоки къде да ходя в Бог. Разбирате ли какво сега казах?

Седем върха, седем насоки. Първата стана, когато изцелителното служение беше родено през 1974 година. Втората насока беше, когато църквата започна в Орландо. Третата насока, когато походите започнаха. Сега ще започна да влизам в четвъртата. Знам какво е, между другото. Бог ми проговори и каза: Ще те използвам да говориш със световните лидери. Това вече започна да се случва. Това е четвъртата ми насока. Имам още три. И когато седмото свърши, аз си заминавам. Трябваха ми двайсет години да свърша първите три и сега съм в четвъртото, и сега започвам. Двайсет години, за да свърша три и да започна четвъртото! Приятелю, има още много да се върши за Бог?

Ще кажеш: Какви са другите три? Не знам какви са, но ето защо съм толкова развълнуван. Нови неща има, които не знам. Това не е ли чудесно? Но с всяко ново видение, с всеки нов връх, аз минавам през същия този процес. Връщам се в Галгал, във Ветил, в Ерихон и в Йордан, защото Бог няма да ви даде... Чуйте това! Бог няма да ви даде нова работа, докато не се докажете, докато не се докажете достойни за нея. С по-великата слава идва и по-голяма отговорност. С всяко ниво Бог ме е питал: Сигурен ли си, че искаш да влезеш в това? Пресметни разноските, Бени! Хората искат да бягат, да влизат в нови измерения без да отчетат, да пресметнат разноските. Внимавайте, приятели! Бъдете внимателни! По-добре да кажете: Господи, щастлив съм с това, което имам в момента, но там пък има опасност да пропуснете облака. Надявам се, че чухте това, което казах. Облакът се задвижи десет пъти за четиридесетте години в пустинята. Тези, които не Го последваха, бяха убити от амаличаните. Никакъв амаличанин няма да хване мен, обаче!

Облакът ще се движи в моя живот седем пъти и аз знам това, както знам, че стоя тук. И няма да го пропусна! На този, който има, ще му бъде дадено още, и на този, който няма, дори това, което има, ще му бъде взето. Господи, Ти ми даде два, ето Ти пет. Господи, Ти ми даде пет, ето Ти десет. Добър и верен слуга, влез в радостта на Господаря си. Аз искам това да чуя! Не искам да бъда като човека, който каза: Ето Ти това, което е Твое. Аз го скрих, всичко си е там. Не искам да бъда наречен зъл и мързелив слуга. Искам да използвам всичко, което Бог ми е дал.

Няма да бъда най-умният човек задължително, нито най-великият проповедник. Казах на една група проповедници в Орландо преди известно време. Имаше хиляда служители, събрани там и аз казах: Вие, служители, може да проповядвате чудесно, но аз не съм тук да ви проповядвам. Чули сте достатъчно проповядване. Аз съм тук да ви кажа за помазанието на Святия Дух. Аз съм го преживял, приятели. Аз не ви говоря за нещо, което си мисля, че зная. Аз съм го преживял! Ако искате реките от масло, нека Бог да ви прекара през този процес. Вие ще дойдете до Галгал и ще бъдете изпитани. Бог ще тества вярата ви в Него. Не вярата във вярата. Не си мислете дори, че говоря за това. Вярата в Него е онова, за което говоря - доверието ви в Бог, разчитането ви на Бог. Това нещо започва с всяко ново измерение. Аз ще ти кажа това...

Моето разчитане, зависимост от Бог е растяла през годините. Вие не сте във вярата си така, както бяхте преди. Ще дойдете във вашето преживяване във Ветил. Казвам ви, ще преживеете Ветил. Ще трябва да предадете неща, които са ви били скъпи. Неща, които си мислите, че вече не са там, Бог ще ви ги открие, че още са там. Казвам ви, точно сега, когато аз се връщам през този процес, мислех си, че тези неща са мъртви, но Бог каза: Не, живи са още! Но трябва да умрат! Мислеше, че си се предал. Докато Бог ти открие колко много още има. Знаете песента. Първо се казва: Малко от мен и малко от Теб. След това: По-малко от мен и повече от Теб. И най-накрая: Нищо от мен и всичко от Теб!

Това е процесът, приятели. И Бог ще ви прекара през този процес. Ветил ще дойде на пътя ви и Ерихон ще дойде на пътя ви, и някои хора са в Ерихон в момента, може би за първи, втори, трети път. Всичките дяволи на ада са застанали срещу вас, вие се чувствате сами, забравени. Най-добрите ви приятели са ви забравили и са ви оставили. Нека да ви кажа нещо, приятели. Не е лесно да минеш през всичко това, но си струва! И ще дойдете до вашето преживяване в Йордан. И защото сте преминали и сте преминали Ерихон, сега ще видите новото ниво, на което Бог ви иска. Сега ще видите новия връх, новия пик, към който трябва да тръгнете. Вдигнете си ръцете към Небето.

Бог ще ви доведе там. Бог ще ви доведе там. Бог ще ви доведе там. Бог ще ви доведе там. Ако вие искате, Той ще ви доведе там. Чудесни Господи, доведи ни там отново! Аз съм го преживял това славно място, наречено Йордан три пъти в живота си...

Господи, искам го пак сега. И аз Ти благодаря за новия връх, който виждам чрез окото на вярата - в далечината, и започвам да го усещам, но не още напълно. Искам три още пъти при Йордан, Господи, които Си ми ги обещал. И знам, че ще бъде скъпо, цената ще бъде много по-голяма, и преживяването по-изискващо и по-болезнено, но аз искам да мина през това, искам да мина отново. В Името на Исус! Искам да се предам, да освободя тези неща. На Теб принадлежи славата. Искам по-голямо измерение на помазанието. Толкова е чудесно! Искам повече от помазанието и искам реки от масло. Искам да измия стъпките си с масло отново. С богатството на Словото? Да измия стъпките си с масло. Искам да дойда на мястото на богатството. Все още не съм преживял всичко, но го искам. Искам го? Искам го!

Дами и господа, ще ме погледнете ли за малко? Орал Робъртс, човекът на Бог ми каза преди няколко месеца. Помазанието на Бог дойде върху него... Каквото и да си мислите за Орал, нека да ви кажа едно нещо за него - той е човек на Бог! Да, той е направил грешки, но е човек на Бог! Той ми каза, погледнете ме, той каза: Бени, дни ще дойдат, когато ти ще застанеш пред Исус, и Той ще те попита какво си направил с това, което ти е дал. Бени, не Го проваляй, Бени! Не Го проваляй! Достигни потенциала си за Бог! Не стой засрамен този ден, да казваш: Господи, свърших половината работа. Направи всичко! Един пастир проповядва велико послание в нашата църква, за съдилището на Христос, когато всички ще застанем там, и ще даваме отговор, какво сме направили с това, което Той ни е дал. На който много е дадено, много се изисква. И, приятелю, нека да ти кажа нещо. Не е най-лесното преживяване да бъдеш помазан, защото помазанието изисква жертва. Има място и аз искам да отида там, но не е лесно. Има място, където идвате и няма връщане назад. Няма връщане.

Нека да ви кажа какво имам предвид. Знаете ли, в същия този разговор с Орал Робъртс, той ми каза: Знаеш ли, имаше време в твоя живот. Имаше време, когато можеше да кажеш ?не? на всичко това, но е прекалено късно сега. И той отвори тази скъпоценна Библия и аз видях един стих в Числа, където Бог каза на свещениците, синовете на Аарон, Той каза: Ако вие излезете от Храма, ще умрете, защото помазанието е върху вас, мирото за помазване е върху вас. Орал ме погледна и каза: Бени, ако ти излезеш от това, което имаш сега, ще умреш. Прекалено късно е да излезеш вече, ще умреш. Не можете да излезете от това веднъж, когато то се сгъсти. Може, когато още е рядко, но не може, когато се сгъсти, защото колкото по-гъсто става, толкова по-отговорен ставаш ти. По-добре въобще да не отиваш по-нататък, отколкото да влезеш, но да не си решен да платиш цената до край и да отидеш до край. Вече ти не ставаш свой си, разбираш ли?

Господи, ако само мога да го кажа по-добре от това! Вие няма да бъдете свои си. Той изисква жертвата. Той изисква ?Исаак?-ът ви - Той го изисква. Той е ревнив Бог! Той няма да ви позволи да напуснете, Той няма да ви позволи да излезете, така че, моля ви, седнете сега и бъдете тихи. Има място, когато идвате в помазанието и вие не можете да отстъпите. Вдигнете си ръцете, помазанието е тук? Не можете да се върнете. Не може, не може, не може. Колкото по-велико става помазанието, по-голяма е отговорността. Дори и не молете за повече, ако не искате да стигнете до края. Дори не искайте повече, ако няма да отидете до края!

Има хора на това място тази сутрин, които няма да продължат повече от това, което са, но има хора тук, които ще влязат по-дълбоко. Много повече има за тях и само, ако платят цената? Само, ако платят цената? Ако искате да стигнете до края, хора, до края? Ако само знаете какво усещам в мен сега? Кен, Дейвид, колкото е по-велико помазанието, знаете какво имам предвид, когато кажа това? Преди десет-двайсет години, аз можех да направя нещо и Бог щеше да го пренебрегне, да не го счете, да го счете като нищо. Сега, ако го направя, Бог няма да го пренебрегне. Нещата, които бяха малки преди десет години, вече не са малки. Те са по-тежки сега. Имаше време, когато можех да кажа: Господи, няма да отида в Южна Америка. Няма начин от тук нататък.

Казах на жена ми: Скъпа, осъзнаваш сега, осъзнаваш, че аз съм достатъчно дълбоко, че загубваш повече и повече от мен. Тя каза: Какво имаш предвид. Аз все още съм съпругът ти, но призивът на Бог е по-важен, отколкото си ти. Няма такова нещо, приятелю, няма такова нещо, както някой веднъж ми каза: Е, Бог на първо място, семейството - на второ, служението - на трето. Аз казах: Не е в Библията, приятелю. Не е в Библията. Казах: Няма такова нещо. Той каза: Какво имаш предвид? Аз казах: Бог и призивът са едно! Аз казах: Семейството не идва преди призивът. Сега, ако ти си нает, това е различна история, но ако си призован? "Служението..., служението..." - казват те. За мен служението е само едно нещо - призивът на Бог.

Съжалявам, приятелю, просто не съм съгласен с тези, които казват, че служението идва след семейството. Моето призвание е по-важно от семейството. Моето призвание е много по-важно! Приятелю, никога няма да отстъпя от това. Казах на жена ми: Ти също ще трябва да платиш цената, за да ми позволиш да го направя, и да отгледаш тези деца. Тя каза: Как? И аз казах: Бог ми е обещал: Ти се грижи за Моята работа и Аз ще се погрижа за твоите деца.

Призванието идва първо! Ако искаш, Той ще те приеме. Не, приятелю, аз не съм нает. Аз съм призован! Ако си нает, ти може да се пенсионираш. Ако си призован, ти не можеш да се оттеглиш. Няма пенсия в Царството на Бог. Никаква! Ако ти искаш да отидеш до края, ако искаш увеличаването на помазанието, искаш да стигнеш до края?

Никога не смей да влизаш без да знаеш каква е цената!

Сега станете и застанете на коленете си пред Бог на този олтар и аз ще се моля за вас... Хората от хора, останете, нуждая се от вас? Останалите от вас, станете прави.

Моля се с хората, Господи, моля се със светиите тук, гладни за по-голямо измерение от помазанието, по-голямо измерение от помазанието, и те искат да платят цената, и те искат да платят цената и искат да не Те отхвърлят. Те няма да Ти обърнат гръб. Погледни сърцата ни, моля Те! Не гледай на греховете ни. Погледни на сърцата ни, Господи. Освободи ни от това, което ни държи. Освободи ни от нашите грехове и провали. Освободи ни от нас самите. Освободи ни от нещата, които ни пазят от това да влезем там, където Ти искаш. Вкарай ни в по-голямо измерение, по-велико измерение, по-велики почви. Води хората като нежен Пастир, води ги! Ти Си нежният Пастир.

Нека нито един - нито един да не излезе от тази аудитория тази вечер, докато не е преживял свежото докосване, прясното докосване, в името на Исус. Нека никой да не напусне същият! Нека никой да не напусне същият, в името на Исус. Те искат да минат през Галгал отново, те искат да минат през Ветил отново. Те искат да минат през Ерихон отново. Докато Ти си с тях, те искат да го направят. И те искат да стигнат при Йордан отново и да получат прясно откровение, видение - прясно призвание от Бог Всемогъщия.

От Твоята любяща Личност и ръка, нека те да преживеят този пресен призив. И тези, Господи, тези, които са били в Галгал прекалено дълго, заведи ги във Ветил. Тези, които са били във Ветил прекалено дълго, заведи ги в Ерихон. Тези, които са били в Ерихон прекалено дълго, заведи ги вече на Йордан. Не им позволявай да останат там, където са. Господарю, Твоите хора, някои от тях тук са живели със старо помазание - освежи го отново. Освежи ги отново, моля Те, в името на Исус?

Това е откъс от проповед на пастор Бени Хин, преписан от аудио-касета (CD), която ако желаете можете да си поръчате на тел. 056810865 - Красимир Дончев Димитров, адрес: Бургас, 8001 п. к. 621, служение Манна, e-mail: mannabg@dr.com.

Сайт на служение Бени Хин Министри: http://www.bennyhinn.org/index1.cfm

Настоящите проповеди се разпространяват от ЕБЦ, гр. Сандански, ул. Борис Сарафов № 29, тел. 0746 30746, е-mail: mitko_podgorski@yahoo.com, пастор Димитър Подгорски.

Нека се молим Бог да излее Духа Си над България и да ни дари съживление, в Могъщото име на Исус! Дай ни една вяра, Татко - Твоята, едно сърце - Твоето и една цел - Твоята. Алилуя! Амин.

П. С. Повече проповеди на пастор Бени Хин има на адрес: http://pavelcho.narod.ru/bennyhinn.html


Публикувано на 13.04.2004 03:21:20 от Pavelcho
< назад към всички статии