Мненията на Яков Арминий

Яков Арминий

Очевидно интересът към темите свързани с предопределението и свободната воля във форумите не намалява. Съвсем естествено с тях често беше свързвано името на Яков Арминий.

Прочетете още »

Литература

Книга

Искате да учите своите деца на литература? Тогава имате проблем! От една страна имате голям брой добре написани книги без Бог и без надежда в света.

Прочетете още »

Познаване на Господа – проповед от пастор Бени Хин

Бени Хин

Където и да погледнем в Писанието, виждаме хора, които желаят да познават повече Господа. Днес има още по-голям глад за Него, отколкото когато и да било преди. Колкото повече ние израстваме в своето пътуване в Бог, толкова по-голям става гладът.

Прочетете още »